ASTOREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 137 405136 282118 078113 912133 202
Bankové úvery 54 14250 75523 80039 83120 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,76420,77110,99090,87440,9649
Bežné bankové úvery 16 82310 2640,000018 41220 000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 610
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6883-0,2796-1,18-1,16-3,35
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,346,605,597,2712,16
Celkové tržby 262 196292 677304 960238 8300,0000
Celkový dlh 127 107118 344100 166100 130123 084
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 47 05445 7392 70323 799-13 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 0885 01621 09716 03233 932
Čistý cash flow 7 0885 01621 09716 03233 932
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 1393 3758 6233 1674 702
Čistý zisk -7 64025,004 130-301,001 724
Čistý zisk v minulom roku 25,004 130-301,00-72,00345,00
Cudzie zdroje -10 298-17 938-17 912-13 782-10 118
Daň z príjmov 0,00001 2262 134993,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 2262 134993,001 0780,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 2262 134993,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 37 31940 49123 80021 4190,0000
Dlhodobý dlh 37 31940 49123 80021 4190,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,7871,1364,7975,3771,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,2664,2560,0071,2970,34
Doba obratu aktív 195,86176,01142,37178,02177,73
Doba obratu pohľadávok 81,7871,1364,7975,3771,23
Doba obratu zásob 851,8763,5726,341 44960,79
Doba splácania záväzkov 11 4673 2181 47717 361137,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,6289,6992,7395,15107,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 1362 1711 12511 8290,0000
EBIT v minulom roku 3 3758 6233 1673 4013 660
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 1393 3758 6233 1674 702
EBITDA 28 41326 55134 22127 02828 276
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 41326 55134 22127 02828 276
Efektívna daňová sadzba 0,00000,98000,34071,430,0000
Finančná páka 13,347,606,598,2713,16
Finančné účty 7 0885 01621 09716 03233 932
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 89529 44629 17621 10823 048
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54440,50960,65130,53450,6047
Krátkodobé pohľadávky 57 37655 07753 73648 22553 382
Krátkodobé záväzky 74 80269 44676 90660 88480 544
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 50146 86058 61541 4830,0000
Krytie dlhovej služby 11,3612,5014,5110,929,49
Nákladové úroky 2 5012 1242 3592 4752 978
Nákladové úroky v minulom roku 2 1242 3592 4752 3953 315
Náklady na predaný tovar 197 503224 068230 380173 223213 541
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 3817 87819 0111 28024 583
Neobežný majetok 67 38474 81741 87344 57336 184
Obežný majetok 70 02161 46576 20569 33991 408
Obrat aktív 1,862,072,562,052,05
Obrat neobežného majetku 3,803,787,235,247,56
Obrat obežného majetku 3,664,603,973,372,99
Obrat zásob 0,42855,7413,860,25196,00
Odpisy 26 76620 80616 92116 90813 417
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 76620 80616 92116 90813 417
Osobné náklady 31 98533 32031 58734 3250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 0188 6387 6158 0115 228
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 033570,00257,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 12620 83121 05116 60715 141
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54610,56910,43660,56890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 24,607,433,8147,140,2811
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,831,762,291,760,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99691,081,491,184,47
Pohľadávky z obchodného styku 52 10149 75149 76145 61952 716
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70360,75390,97300,81030,9242
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,45-3,58-0,8490-0,8597-0,2982
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,832,368,946,4811,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92510,86840,84830,87900,9240
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,346,605,597,2712,16
Pridaná hodnota 58 56758 54472 34560 33560 016
Primárna platobná neschopnosť 0,64300,94191,180,90930,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,74190,00140,2306-0,02180,1704
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,474,462,933,704,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,474,462,933,704,35
Služby 186 023207 856198 711163 563183 393
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 137 405136 282118 078113 912133 202
Spotreba materiálu… 9 0998 33412 6588 3805 565
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 54 14250 75523 80039 83120 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 257 320287 862303 725234 475273 557
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2505 2501 000,00917,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 141574,00574,00574,0025 726
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 252 929282 038302 151232 984247 831
Účtovný cash flow 7 0885 01621 09716 03233 932
Úročený dlh 54 14250 75523 80039 83120 000
Úrokové krytie -2,051,593,661,281,58
Vlastné imanie 10 29817 93817 91213 78210 118
Všetky záväzky 127 107118 344100 166100 130123 084
Výsledok hospodárenia 2 89710 99515 68810 89114 859
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 89710 99515 68810 89114 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 64025,004 130-301,001 724
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25,004 130-301,00-72,00345,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 6401 2516 264692,002 392
Zásoby 5 5571 3721 3725 0824 094
Záväzky 127 107118 344100 166100 130123 084
Záväzky z obchodného styku 33 50146 86058 61541 4830,0000
Zisk pred zdanením -7 6401 2516 264692,002 392
Zmena EBIT -1,520,39142,720,93121,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 612146,000,0000