Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 270 0052 401 3942 546 5352 728 6393 422 559
Bankové úvery 235 440365 160494 880624 600291 506
Bežná likvidita III. stupeň 3,342,561,711,121,21
Bežné bankové úvery 129 720129 720129 720129 720291 506
Časové rozlíšenie aktív 15,0095,00486,00911,00103 671
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000025 113
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,0913,187,349,480,1846
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13000,19630,26330,31460,5363
Celkové tržby 243 406238 673305 632284 1310,0000
Celkový dlh 261 082394 117530 709652 9661 186 034
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -152 88249 264284 082526 697266 786
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 388 322315 896210 79897 90324 720
Čistý cash flow 72 426105 098112 89575 01124 720
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 0584 301-43 41816 456-103 937
Čistý zisk 1 646-8 549-59 847-3 656-143 336
Čistý zisk v minulom roku -8 549-59 847-3 656-132 082-28 184
Cudzie zdroje -2 008 923-2 007 277-2 015 826-2 075 673-2 211 412
Daň z príjmov 0,0000960,00962,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00962,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00962,00961,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 105 720235 440365 160494 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000014 151
Dlhodobý dlh 105 720235 440365 160494 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,4355,8248,5571,3657,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,490,00001,3810,9057,12
Doba obratu aktív 3 4813 6753 3003 510473,06
Doba obratu pohľadávok 92,4355,8248,5571,3659,31
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000024,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,9012,2019,9310,1818,51
EBIT v minulom roku 4 301-43 41816 456-92 64921 075
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 0584 301-43 41816 456-103 937
EBITDA 456 130452 117552 819550 414183 520
EBITDA marža 1,871,891,811,940,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 456 130452 117552 819550 414183 520
Finančná páka 1,131,201,261,311,55
Finančné účty 388 322315 896210 79897 90324 720
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8850-0,8359-0,7916-0,7607-0,6461
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88500,83590,79160,76070,6461
Hrubá marža 0,95850,97750,90670,98040,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 455 872451 869592 819550 050180 299
Krátkodobé pohľadávky 60 27236 47537 46255 482414 922
Krátkodobé záväzky 4 5017 97215 3797 916133 920
Krytie dlhovej služby 54,2238,0235,7428,744,66
Materiál 0,00000,00000,00000,00002 559
Nákladové úroky 8 41211 89015 46719 15139 399
Nákladové úroky v minulom roku 11 89015 46719 15138 47349 259
Náklady na predaný tovar 4 7015 2034 5355 2111 962 144
Neobežný majetok 1 821 3962 048 9282 297 7892 574 3432 862 536
Obežný majetok 448 594352 371248 260153 385456 352
Obrat aktív 0,10490,09930,11060,10400,7716
Obrat neobežného majetku 0,13070,11640,12260,11020,9225
Obrat obežného majetku 0,53060,67681,131,855,79
Odpisy 455 064456 818560 910561 552300 198
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 227 532228 409280 455280 776300 198
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 227 532228 409280 455280 7760,0000
Osobné náklady 6 4535 6124 5074 3080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 258,00248,00252,00364,003 221
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00001 6879 7860,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 456 710448 269501 063557 896156 862
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 36,1641,5761,4964,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50550,50450,49010,49232,26
Pohľadávky z obchodného styku 23 7970,00001 0678 478413 252
Pohotová likvidita II. stupeň 3,342,561,711,121,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,74-19,10-17,86-27,67-89,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,618,847,303,920,6274
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13000,19630,26330,31460,5363
Pridaná hodnota 233 310233 293277 130278 556678 615
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00009,170,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,892,291,450,71130,0549
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,57240,87170,96001,196,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,57240,87170,96001,196,46
Služby 4 7015 2034 5355 211282 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 270 0052 401 3942 546 5352 728 6393 422 559
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00001 679 374
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 235 440365 160494 880624 600291 506
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 238 011238 496301 791283 7672 640 759
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000020 1260,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 238 011238 496281 665283 7672 640 759
Účtovný cash flow 72 426105 098112 89575 01124 720
Úročený dlh 235 440365 160494 880624 600291 506
Úrokové krytie 1,200,3617-2,810,8593-2,64
Vlastné imanie 2 008 9232 007 2772 015 8262 075 6732 211 412
Všetky záväzky 261 082394 117530 709652 9661 186 034
Výsledok hospodárenia 1 066-4 701-54 516-11 138-116 678
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 066-4 701-54 516-11 138-116 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 646-8 549-59 847-3 656-143 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 549-59 847-3 656-132 082-28 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 646-7 589-58 885-2 695-158 717
Zásoby 0,00000,00000,00000,00002 559
Záväzky 261 082394 117530 709652 9661 186 034
Záväzky z obchodného styku 0,00001 6879 7860,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 646-7 589-58 885-2 695-158 717
Zmena EBIT 2,34-0,0991-2,64-0,1776-4,93
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000066 5510,00000,0000