Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 141 4822 270 0052 401 3942 546 5352 728 639
Bankové úvery 105 720235 440365 160494 880624 600
Bežná likvidita III. stupeň 1,183,342,561,711,12
Bežné bankové úvery 105 720129 720129 720129 720129 720
Časové rozlíšenie aktív 15,0015,0095,00486,00911,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -72,3216,0913,187,349,48
Celkové tržby 210 921243 406238 673305 632284 131
Celkový dlh 129 939261 082394 117530 709652 966
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 309-152 88249 264284 082526 697
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 93 411388 322315 896210 79897 903
Čistý cash flow -294 91172 426105 098112 89575 011
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 42510 0584 301-43 41816 456
Čistý zisk 2 6201 646-8 549-59 847-3 656
Čistý zisk v minulom roku 1 646-8 549-59 847-3 656-132 082
Cudzie zdroje -2 011 543-2 008 923-2 007 277-2 015 826-2 075 673
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00962,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00962,00961,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00962,00961,00
Dlhodobé bankové úvery 0,0000105 720235 440365 160494 880
Dlhodobý dlh 0,0000105 720235 440365 160494 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,7592,4355,8248,5571,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000036,490,00001,3810,90
Doba obratu aktív 3 7063 4813 6753 3003 510
Doba obratu pohľadávok 61,7592,4355,8248,5571,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,066,9012,2019,9310,18
EBIT v minulom roku 10 0584 301-43 41816 456-92 649
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 42510 0584 301-43 41816 456
EBITDA 409 727456 130452 117552 819550 414
EBITDA marža 1,941,871,891,811,94
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 409 727456 130452 117552 819550 414
Finančná páka 1,061,131,201,261,31
Finančné účty 93 411388 322315 896210 79897 903
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9393-0,8850-0,8359-0,7916-0,7607
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93930,88500,83590,79160,7607
Hrubá marža 0,99100,95850,97750,90670,9804
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 409 505455 872451 869592 819550 050
Krátkodobé pohľadávky 35 68160 27236 47537 46255 482
Krátkodobé záväzky 4 0784 5017 97215 3797 916
Krytie dlhovej služby 85,2754,2238,0235,7428,74
Nákladové úroky 4 8058 41211 89015 46719 151
Nákladové úroky v minulom roku 8 41211 89015 46719 15138 473
Náklady na predaný tovar 1 8974 7015 2034 5355 211
Neobežný majetok 2 012 3751 821 3962 048 9282 297 7892 574 343
Obežný majetok 129 092448 594352 371248 260153 385
Obrat obežného majetku 1,630,53060,67681,131,85
Odpisy 418 042455 064456 818560 910561 552
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 209 021227 532228 409280 455280 776
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 209 021227 532228 409280 455280 776
Osobné náklady 4 8296 4535 6124 5074 308
Ostatné náklady na finančnú činnosť 222,00258,00248,00252,00364,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 33,000,00001 6879 7860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 420 662456 710448 269501 063557 896
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,400,29760,44030,36940,2640
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 43,2936,1641,5761,4964,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,49430,50550,50450,49010,4923
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,400,30430,44070,40080,2643
Pohľadávky z obchodného styku 0,000023 7970,00001 0678 478
Pohotová likvidita II. stupeň 1,183,342,561,711,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,82-27,74-19,10-17,86-27,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -61,388,618,847,303,92
Pridaná hodnota 209 024233 310233 293277 130278 556
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00009,170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85082,892,291,450,7113
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,31710,57240,87170,96001,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,31710,57240,87170,96001,19
Služby 1 8974 7015 2034 5355 211
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 141 4822 270 0052 401 3942 546 5352 728 639
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 105 720235 440365 160494 880624 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 210 921238 011238 496301 791283 767
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000020 1260,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 210 921238 011238 496281 665283 767
Účtovný cash flow -294 91172 426105 098112 89575 011
Úročený dlh 105 720235 440365 160494 880624 600
Úrokové krytie 1,551,200,3617-2,810,8593
Vlastné imanie 2 011 5432 008 9232 007 2772 015 8262 075 673
Všetky záväzky 129 939261 082394 117530 709652 966
Výsledok hospodárenia -8 3151 066-4 701-54 516-11 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 3151 066-4 701-54 516-11 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 6201 646-8 549-59 847-3 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 646-8 549-59 847-3 656-132 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 6201 646-7 589-58 885-2 695
Záväzky 129 939261 082394 117530 709652 966
Záväzky z obchodného styku 33,000,00001 6879 7860,0000
Zisk pred zdanením 2 6201 646-7 589-58 885-2 695
Zmena EBIT 0,73822,34-0,0991-2,64-0,1776
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000066 5510,0000
Účtovné závierky