INFORMA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 675 368739 920889 751838 368920 544
Bežná likvidita III. stupeň 4,597,264,664,543,85
Časové rozlíšenie aktív 3 10548 6842 4974 1644 843
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 100
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5303-2,280,2752-1,061,74
Celkové tržby 949 842888 0541 069 370885 9830,0000
Celkový dlh 136 609100 680180 658188 661251 088
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -194 137-143 556-286 119-252 085-266 422
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 194 137143 556286 119252 085266 422
Čistý cash flow 50 581-142 56334 034-116 244266 422
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 69624 294113 90140 92053 142
Čistý zisk 33 18218 14688 38629 17153 138
Čistý zisk v minulom roku 18 14688 38629 17177 18036 143
Cudzie zdroje -538 759-639 240-709 093-649 707-668 356
Daň z príjmov 10 5145 77024 21411 6020,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 77024 21411 60220 7600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 5145 77024 21411 6020,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,41107,1198,2499,68112,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 96,41107,1198,2499,68112,20
Doba obratu aktív 270,94304,12303,69346,24320,58
Doba obratu pohľadávok 96,41107,1198,2499,68112,20
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000415,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,2725,6542,2145,2853,33
EBIT v minulom roku 24 294113 90140 92097 94036 513
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 69624 294113 90140 92053 142
EBITDA 83 51180 144169 69293 58489 886
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 51180 144169 69293 58489 886
Finančná páka 1,251,161,251,291,38
Finančné účty 194 137143 556286 119252 085266 422
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7977-0,8639-0,7970-0,7750-0,7260
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79770,86390,79700,77500,7260
Hrubá marža 0,85470,88530,88990,88970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 160 17079 463168 76397 16789 133
Krátkodobé pohľadávky 240 331260 600287 809241 352322 187
Krátkodobé záväzky 95 39062 409123 653109 649153 125
Krytie dlhovej služby 0,0000212,02130,43636,6322 472
Nákladové úroky 0,0000378,001 301147,004,00
Nákladové úroky v minulom roku 378,001 301147,000,0000370,00
Náklady na predaný tovar 97 969101 883117 73895 540134 383
Neobežný majetok 237 795287 080313 326340 767327 092
Obežný majetok 434 468404 156573 928493 437588 609
Obrat aktív 1,351,201,201,051,14
Obrat neobežného majetku 3,833,093,412,593,20
Obrat obežného majetku 2,092,201,861,791,78
Odpisy 54 37855 13454 88054 08023 943
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 18927 56727 44027 04023 943
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 18927 56727 44027 0400,0000
Osobné náklady 745 637701 114800 206711 6540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 341697,00929,00817,00753,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000016,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 6312 3764 20217 6230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 87 56073 280143 26683 25177 081
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91840,89180,84090,90280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00006,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,121,191,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,041,111,0338,16
Pohľadávky z obchodného styku 240 331260 600287 809241 352322 187
Pohotová likvidita II. stupeň 4,597,264,664,543,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,654,48-20,835,59-2,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-377,1526,16-790,7866 606
Pridaná hodnota 811 873786 171951 632788 243913 703
Rýchla likvidita I. stupeň 2,042,302,312,301,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,641,261,062,022,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,641,261,062,022,79
Služby 67 19685 73993 07874 957104 508
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 675 368739 920889 751838 368920 544
Spotreba materiálu… 30 77316 14424 66020 58329 875
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 949 842888 0541 069 370885 9831 048 086
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 40 0000,00000,00002 2000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 909 842888 0541 069 370883 7831 048 086
Účtovný cash flow 50 581-142 56334 034-116 244266 422
Úrokové krytie 0,000064,2787,55278,3713 286
Vlastné imanie 538 759639 240709 093649 707668 356
Všetky záväzky 136 609100 680180 658188 661251 088
Výsledok hospodárenia 47 03725 010114 81241 70465 943
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 03725 010114 81241 70465 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 18218 14688 38629 17153 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 14688 38629 17177 18036 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 69623 916112 60040 77365 209
Záväzky 136 609100 680180 658188 661251 088
Záväzky z obchodného styku 6 6312 3764 20217 6230,0000
Zisk pred zdanením 43 69623 916112 60040 77365 209
Zmena EBIT 1,800,21332,780,41781,46
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 22 0960,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky