WINFA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 437 38212 029 00511 286 61110 699 3109 241 705
Bežná likvidita III. stupeň 5,605,604,296,998,21
Časové rozlíšenie aktív 19 2258 9128 6357 7264 939
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000075,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,84771,97-1,52-0,16672,52
Celkové tržby 12 301 28610 683 7568 146 6848 058 9910,0000
Celkový dlh 1 470 3121 576 7561 149 1851 013 607772 464
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 229 767-4 427 930-1 431 389-3 103 754-1 785 755
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 229 7674 427 9301 431 3893 103 7541 785 755
Čistý cash flow -1 198 1632 996 541-1 672 365-160 6581 785 755
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 779 372525 943706 632957 893512 150
Čistý zisk 614 820414 898551 648746 019512 150
Čistý zisk v minulom roku 414 898551 648746 019670 442640 961
Cudzie zdroje -10 967 070-10 452 249-10 137 351-9 685 703-8 469 241
Daň z príjmov 164 552111 045154 984211 8740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 111 045154 984211 874189 7630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 164 552111 045154 984211 8740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,7563,7345,2844,9143,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,7163,1542,6044,8641,97
Doba obratu aktív 375,47411,84506,80487,82437,76
Doba obratu pohľadávok 43,7563,7345,2844,9143,30
Doba obratu zásob 237,65109,47144,85173,96201,99
Doba splácania záväzkov 104,2275,2470,0263,6142,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,6752,0049,3943,9433,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 94,9968,3364,5358,410,0000
EBIT v minulom roku 525 943706 632957 893860 205640 961
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 779 372525 943706 632957 893512 150
EBITDA 2 030 7141 565 4841 778 9381 991 1421 217 495
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 030 7141 565 4841 778 9381 991 1421 217 495
Finančná páka 1,131,151,111,101,09
Finančné účty 3 229 7674 427 9301 431 3893 103 7541 785 755
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8818-0,8689-0,8982-0,9053-0,9164
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88180,86890,89820,90530,9164
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 292 0681 574 3981 777 8821 995 3541 216 165
Krátkodobé pohľadávky 1 449 3141 861 3201 008 449984 972914 076
Krátkodobé záväzky 1 413 4921 518 8861 099 936963 725708 932
Materiál 18 1451 368805,00426,00827,00
Náklady na predaný tovar 9 908 8358 938 3716 358 1346 051 0476 055 385
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 950 1737 367 9405 733 9835 529 7505 635 419
Neobežný majetok 4 515 9713 521 0713 546 2633 967 3933 418 282
Obežný majetok 7 902 1868 499 0227 731 7136 724 1915 818 484
Obrat aktív 0,97210,88630,72020,74820,8338
Obrat neobežného majetku 2,683,032,292,022,25
Obrat obežného majetku 1,531,251,051,191,32
Obrat zásob 1,543,332,522,101,81
Odpisy 1 286 1521 070 9161 111 0581 043 954561 088
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 643 076535 458555 529521 977561 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 643 076535 458555 529521 9770,0000
Osobné náklady 775 335661 316520 892478 7510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2641 1501 0761 2641 330
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000040,0020,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 288 3221 379 2441 013 738884 9720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 900 9721 485 8141 662 7061 789 9731 073 238
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,812,603,404,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,99441,081,282,94
Pohľadávky z obchodného styku 1 447 8401 844 631948 750983 854886 043
Pohotová likvidita II. stupeň 3,324,152,234,253,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,15-3,496,0660,29-4,74
Pridaná hodnota 2 181 7521 722 5501 770 4831 954 4631 650 331
Primárna platobná neschopnosť 0,88980,74771,070,89950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,282,921,303,222,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,72401,010,64600,50910,6345
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,72401,010,64600,50910,6345
Služby 1 107 2961 378 379445 031342 876264 107
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 437 38212 029 00511 286 61110 699 3109 241 705
Spotreba materiálu… 3 899 372192 052179 120178 421155 859
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 221 89610 665 9338 128 6178 008 2487 705 716
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 131 3095 0120,00002 7380,0000
Tržby z predaja tovaru 5 826 7469 647 6857 402 8357 359 1217 177 091
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 263 8411 013 236725 782646 389528 625
Účtovný cash flow -1 198 1632 996 541-1 672 365-160 6581 785 755
Vlastné imanie 10 967 07010 452 24910 137 3519 685 7038 469 241
Všetky záväzky 1 470 3121 576 7561 149 1851 013 607772 464
Výsledok hospodárenia 778 705499 580667 880949 926656 407
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 778 705499 580667 880949 926656 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 614 820414 898551 648746 019512 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 414 898551 648746 019670 442640 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 779 372525 943706 632957 893663 385
Zásoby 3 223 1052 209 7722 275 4752 635 4653 118 653
Záväzky 1 470 3121 576 7561 149 1851 013 607772 464
Záväzky z obchodného styku 1 288 3221 379 2441 013 738884 9720,0000
Zisk pred zdanením 779 372525 943706 632957 893663 385
Zmena EBIT 1,480,74430,73771,110,7990
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 48 0060,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 48 0060,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 97 1660,00000,00000,00000,0000