Hotel Korzo Nové Zámky a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 721 452775 360767 470704 506704 449
Aktivácia 0,000027 55619 7800,00000,0000
Bankové úvery 20 40125 20230 0611 1828 178
Bežná likvidita III. stupeň 0,95501,642,021,941,55
Bežné bankové úvery 4 8014 8024 8611 1826 996
Časové rozlíšenie aktív 979,002 2592 7044 0473 034
Časové rozlíšenie pasív 1 31510,00650,00627,00418,00
Celkové tržby 374 762535 873553 948469 071384 984
Celkový dlh 130 59982 91584 31842 07246 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 0869 99416 217-19 124-6 948
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 76515 20815 16920 30615 126
Čistý cash flow -443,0039,00-5 1375 18011 280
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -102 22510 88021 09320 17417 792
Čistý zisk -102 8989 93320 69719 97317 282
Čistý zisk v minulom roku 9 93320 69719 97317 282-13 483
Cudzie zdroje -589 538-692 435-682 502-661 807-657 498
Daň z príjmov 0,000092,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 92,000,00000,00000,0000-3 457
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000092,000,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 15 60020 40025 2000,00001 182
Dlhodobý dlh 15 60020 40025 2000,00001 182
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,7740,4552,6633,3339,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,1537,7140,6228,5436,31
Doba obratu aktív 708,95566,12568,94568,88678,44
Doba obratu pohľadávok 39,7740,4552,6633,3339,22
Doba obratu zásob 364,07947,50576,27310,37405,65
Doba splácania záväzkov 5 8012 9611 9621 1912 184
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,0135,9232,2429,9133,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 007851,39509,75304,811 172
EBIT v minulom roku 10 88021 09320 17417 792-16 135
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -102 22510 88021 09320 17417 792
EBITDA -45 08468 37392 55488 36784 841
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -45 08468 37392 55488 36784 841
Finančná páka 1,221,121,121,061,07
Finančné účty 14 76515 20815 16920 30615 126
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8172-0,8931-0,8893-0,9394-0,9334
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81720,89310,88930,93940,9334
Hrubá marža 0,54990,63110,58130,59220,5729
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -42 30466 88990 65484 00380 649
Krátkodobé finančné výpomoci 450,000,00001 3250,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 40 47555 40071 03441 28240 728
Krátkodobé záväzky 55 97849 20243 48937 04534 656
Krytie dlhovej služby -46,1079,97109,40145,3492,42
Materiál 3 51315 74412 7719 6536 436
Nákladové úroky 673,00855,00396,00201,00510,00
Nákladové úroky v minulom roku 855,00396,00201,00510,00805,00
Náklady na predaný tovar 165 360161 712170 357174 243158 444
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 5226 0658 08911 3525 791
Neobežný majetok 661 720686 749665 792629 218639 125
Obežný majetok 58 75386 35298 97471 24162 290
Obrat aktív 0,51480,64470,64150,64160,5380
Obrat neobežného majetku 0,56130,72790,73950,71840,5930
Obrat obežného majetku 6,325,794,976,346,08
Obrat zásob 1,000,38520,63341,180,8998
Odpisy 57 71056 00869 56463 81862 862
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 85528 00434 78231 90931 431
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 85528 00434 78231 90931 431
Osobné náklady 263 102286 618291 282227 155163 915
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4741 4841 9004 3644 192
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 36314 14711 2979 48018 600
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -45 18865 94190 26183 79180 144
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,280,84750,90460,81780,7432
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 58,5155,7639,8124,4738,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,78331,181,111,221,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64240,98710,89240,95460,9725
Pohľadávky z obchodného styku 36 78551 64154 79635 34437 699
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89891,351,771,691,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 331-17 755132,86-127,76-58,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,65820,0456-12,9725,7722,12
Pridaná hodnota 206 079338 189322 009277 773220 548
Primárna platobná neschopnosť 0,52640,27390,20620,26820,4934
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23610,28160,30140,52260,3595
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,901,210,91100,47610,5485
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,901,210,91100,47610,5485
Služby 37 29333 23634 50334 96937 428
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 721 452775 360767 470704 506704 449
Spotreba materiálu… 124 545149 967147 545127 922115 225
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 85125 20231 3861 1828 178
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 373 566499 901492 366452 016378 992
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 1270,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 5898 65411 31414 3698 331
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 365 850491 247481 052437 647370 661
Účtovný cash flow -443,0039,00-5 1375 18011 280
Úročený dlh 20 85125 20231 3861 1828 178
Úrokové krytie -151,8912,7353,27100,3734,89
Vlastné imanie 589 538692 435682 502661 807657 498
Všetky záväzky 130 59982 91584 31842 07246 533
Výnosy budúcich období krátkodobé 305,000,0000450,00407,00408,00
Výsledok hospodárenia -100 75212 36522 99024 54921 979
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -100 75212 36522 99024 54921 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -102 8989 93320 69719 97317 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 93320 69719 97317 282-13 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -102 89810 02520 69719 97317 282
Zásoby 3 51315 74412 7719 6536 436
Záväzky 130 59982 91584 31842 07246 533
Záväzky z obchodného styku 19 36314 14711 2979 48018 600
Zisk pred zdanením -102 89810 02520 69719 97317 282
Zmena EBIT -9,400,51581,051,13-1,10
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 85,000,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky