Hotel Korzo Nové Zámky a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 775 360767 470704 506704 449744 575
Aktivácia 27 55619 7800,00000,00000,0000
Bankové úvery 25 20230 0611 1828 17822 170
Bežná likvidita III. stupeň 1,642,021,941,550,7424
Bežné bankové úvery 4 8024 8611 1826 99622 170
Časové rozlíšenie aktív 2 2592 7044 0473 0341 373
Časové rozlíšenie pasív 10,00650,00627,00418,00553,00
Celkové tržby 535 873553 948469 071384 9840,0000
Celkový dlh 82 91584 31842 07246 53364 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 99416 217-19 124-6 94816 807
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 20815 16920 30615 1265 363
Čistý cash flow 39,00-5 1375 18011 2805 363
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 88021 09320 17417 792-23 779
Čistý zisk 9 93320 69719 97317 282-24 401
Čistý zisk v minulom roku 20 69719 97317 282-13 483-22 656
Cudzie zdroje -692 435-682 502-661 807-657 498-679 902
Daň z príjmov 92,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000-3 4570,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 92,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 20 40025 2000,00001 1820,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000022 746
Dlhodobý dlh 20 40025 2000,00001 1820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,4552,6633,3339,2238,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,7140,6228,5436,3127,07
Doba obratu aktív 566,12568,94568,88678,44820,24
Doba obratu pohľadávok 40,4552,6633,3339,2263,23
Doba obratu zásob 947,50576,27310,37405,65411,11
Doba splácania záväzkov 2 9611 9621 1912 18489,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,9232,2429,9133,3843,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 851,39509,75304,811 1720,0000
EBIT v minulom roku 21 09320 17417 792-16 135-22 656
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 88021 09320 17417 792-23 779
EBITDA 68 37392 55488 36784 8418 925
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 37392 55488 36784 8418 925
Finančná páka 1,121,121,061,071,10
Finančné účty 15 20815 16920 30615 1265 363
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8931-0,8893-0,9394-0,9334-0,9131
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89310,88930,93940,93340,9131
Hrubá marža 0,63110,58130,59220,57290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 88990 65484 00380 6494 210
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00001 3250,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 55 40071 03441 28240 72834 649
Krátkodobé záväzky 49 20243 48937 04534 65639 311
Krytie dlhovej služby 79,97109,40145,3492,427,66
Materiál 15 74412 7719 6536 4364 672
Nákladové úroky 855,00396,00201,00510,00622,00
Nákladové úroky v minulom roku 396,00201,00510,00805,000,0000
Náklady na predaný tovar 161 712170 357174 243158 444160 478
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 0658 08911 3525 7914 148
Neobežný majetok 686 749665 792629 218639 125675 772
Obežný majetok 86 35298 97471 24162 29067 430
Obrat aktív 0,64470,64150,64160,53800,4450
Obrat neobežného majetku 0,72790,73950,71840,59300,4903
Obrat obežného majetku 5,794,976,346,084,91
Obrat zásob 0,38520,63341,180,89980,8878
Odpisy 56 00869 56463 81862 86234 656
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 00434 78231 90931 43134 656
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 00434 78231 90931 4310,0000
Osobné náklady 286 618291 282227 155163 9150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4841 9004 3644 1924 715
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 14711 2979 48018 6000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 65 94190 26183 79180 14410 255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84750,90460,81780,74320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 55,7639,8124,4738,081,06
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,111,221,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98710,89240,95460,97254,93
Pohľadávky z obchodného styku 51 64154 79635 34437 69924 575
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,771,691,400,6671
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17 755132,86-127,76-58,29-126,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0456-12,9725,7722,128,62
Pridaná hodnota 338 189322 009277 773220 548170 852
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28160,30140,52260,35950,0865
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,210,91100,47610,54857,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,210,91100,47610,54857,18
Služby 33 23634 50334 96937 42842 107
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 775 360767 470704 506704 449744 575
Spotreba materiálu… 149 967147 545127 922115 225114 223
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 20231 3861 1828 17822 170
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 499 901492 366452 016378 992331 330
Tržby z predaja tovaru 8 65411 31414 3698 3315 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 491 247481 052437 647370 661325 619
Účtovný cash flow 39,00-5 1375 18011 2805 363
Úročený dlh 25 20231 3861 1828 17822 170
Úrokové krytie 12,7353,27100,3734,89-38,23
Vlastné imanie 692 435682 502661 807657 498679 902
Všetky záväzky 82 91584 31842 07246 53364 120
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000450,00407,00408,00543,00
Výsledok hospodárenia 12 36522 99024 54921 979-25 731
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 36522 99024 54921 979-25 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 93320 69719 97317 282-24 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 69719 97317 282-13 483-22 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 02520 69719 97317 282-31 075
Zásoby 15 74412 7719 6536 4364 672
Záväzky 82 91584 31842 07246 53364 120
Záväzky z obchodného styku 14 14711 2979 48018 6000,0000
Zisk pred zdanením 10 02520 69719 97317 282-31 075
Zmena EBIT 0,51581,051,13-1,101,05