Novocentrum Nové Zámky a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 36 65144 902147 227195 873393 211
Bankové úvery 19 77419 61018 2760,000012 692
Bežná likvidita III. stupeň 0,42660,51700,87390,76830,5797
Bežné bankové úvery 19 77419 61018 2760,000012 692
Časové rozlíšenie aktív 51,00523,0016 0304 3570,0000
Časové rozlíšenie pasív 12 63816 2444 96312 20210 777
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,45-1,631,100,56440,2038
Celkové tržby 231 111248 001241 039284 871233 773
Celkový dlh 77 05074 13374 37466 26164 742
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 55518 72416 532-2 54112 399
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 219886,001 7442 541293,00
Čistý cash flow 333,00-858,00-797,002 248-20 679
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 503-82 41710 033620,00-5 855
Čistý zisk -5 376-84 027-50 382-62 292-105 912
Čistý zisk v minulom roku -84 027-50 382-62 292-105 9123 860
Cudzie zdroje 53 03745 475-67 890-117 410-317 692
Daň z príjmov -1 3771 56060 41562 912100 057
Daň z príjmov v minulom roku 1 56060 41562 912100 057960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti -1 3771 56060 41562 912100 057
Dlhodobé pohľadávky 3 7642 3883 94863 403125 355
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,0966,4272,2275,3464,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,0966,4267,8875,3464,92
Doba obratu aktív 58,0672,56223,16309,28620,48
Doba obratu pohľadávok 56,0570,2878,20175,45262,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,7874,9478,2592,9675,74
EBIT v minulom roku -82 41710 033620,00-5 8554 820
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 503-82 41710 033620,00-5 855
EBITDA -4 840-23 75411 741-37 4694 041
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 840-23 75411 741-37 4694 041
Efektívna daňová sadzba 0,2039-0,01896,02101,47-17,09
Finančná páka -0,6910-0,98742,171,671,24
Finančné účty 1 219886,001 7442 541293,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,451,01-0,4611-0,5994-0,8079
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,45-1,010,46110,59940,8079
Hrubá marža 0,70800,53470,70350,53340,6540
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 50317 28910 03367 1412 467
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,221,030,35060,30060,1221
Krátkodobé pohľadávky 31 61741 10547 64547 71141 139
Krátkodobé záväzky 44 67846 37851 62358 87448 000
Krytie dlhovej služby -0,3755-1,462,37-3,070,5007
Nákladové úroky 250,0050,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 50,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 66 76993 27671 23379 21978 423
Neobežný majetok 0,00000,000077 86077 861226 424
Obežný majetok 36 60044 37953 337113 655166 787
Obrat aktív 6,295,031,641,180,5883
Obrat neobežného majetku 0,00000,00003,092,971,02
Obrat obežného majetku 6,305,094,512,031,39
Odpisy 0,00000,00000,00000,00008 322
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00004 161
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00004 161
Osobné náklady 160 592155 826153 450182 367156 261
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6632 6491 7081 5901 574
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 9857 3572 6906 1700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 376-84 027-50 382-62 292-97 590
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,16163,25-0,5847-0,5306-0,3206
Podiel EBIT k aktívam -0,1774-1,840,06810,0032-0,0149
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2708-2,880,07050,0034-0,0153
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,31474,650,11070,0050-0,0175
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98141,180,90491,201,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,85101,110,83320,9784
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,85101,110,83320,9289
Pohľadávky z obchodného styku 31 61741 10544 78247 71141 139
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42660,51700,87390,76830,5797
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 159,27-53,0085,18-52,2315,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,33-17,160,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,53950,43670,12410,00000,0323
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,101,650,50520,33830,1647
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,45-1,631,100,56440,2038
Pridaná hodnota 163 638132 604169 568151 942152 884
Primárna platobná neschopnosť 0,74160,37940,60580,74310,4539
Rentabilita aktív, ROA -0,1467-1,87-0,3422-0,3180-0,2694
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10141,85-0,7421-0,5306-0,3334
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -15,92-3,126,33-1,7716,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -15,92-3,126,33-1,7716,02
Služby 58 37381 21160 45866 94967 259
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 65144 902147 227195 873393 211
Spotreba materiálu… 8 39612 06510 77512 27011 164
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 77419 61018 2760,000012 692
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 230 407247 726240 801284 261231 307
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000021 8460,000053 1000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00007,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 230 407225 880240 801231 161231 300
Účtovný cash flow 333,00-858,00-797,002 248-20 679
Úročený dlh 19 77419 61018 2760,000012 692
Úrokové krytie -26,01-1 6480,00000,00000,0000
Vlastné imanie -53 037-45 47567 890117 410317 692
Všetky záväzky 77 05074 13374 37466 26164 742
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00008 070
Výnosy budúcich období krátkodobé 12 63816 2444 96312 2020,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,16163,250,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 840-79 76811 7412 210-4 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 840-79 76811 7412 210-4 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 376-84 027-50 382-62 292-105 912
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -84 027-50 382-62 292-105 9123 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 753-82 46710 033620,00-5 855
Záväzky 77 05074 13374 37466 26164 742
Záväzky z obchodného styku 23 44715 59727 12735 45618 675
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 15 4628 24024 43729 28618 675
Zisk pred zdanením -6 753-82 46710 033620,00-5 855
Zmena EBIT 0,0789-8,2116,18-0,1059-1,21
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000077 8600,000013 4210,0000