UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 981 2104 614 6274 166 1224 290 1913 490 284
Bankové úvery 2 03811 9684 0062 1637 325
Bežná likvidita III. stupeň 2,312,602,852,252,45
Bežné bankové úvery 2 03811 9684 0062 1637 325
Časové rozlíšenie aktív 196 184178 032117 121102 91484 960
Časové rozlíšenie pasív 32 16537 03860 69840 28721 383
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1112-0,06700,0945-0,3796-0,7003
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19820,1142-0,18550,53751,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74460,75080,67510,79220,7177
Celkové tržby 19 636 54315 486 85713 613 26312 773 5240,0000
Celkový dlh 2 112 2951 962 9691 654 6161 878 6301 449 380
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 725 146-2 030 703-1 863 480-2 097 004-1 406 873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 727 1842 042 6711 867 4862 099 1671 414 198
Čistý cash flow -315 487175 185-231 681900 1261 414 198
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 584 678311 826376 523286 572103 524
Čistý zisk 357 263163 812229 531143 898103 524
Čistý zisk v minulom roku 163 812229 531143 898207 854253 673
Cudzie zdroje -2 836 750-2 614 620-2 450 808-2 371 274-2 019 521
Daň z príjmov 227 415148 014146 992142 6740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 148 014146 992142 674133 2390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 227 415148 014146 992142 6740,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 7044 5012 2742 2742 436
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,2644,8747,2947,2640,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,4640,8544,6644,4137,39
Doba obratu aktív 92,80109,03111,74122,66100,54
Doba obratu pohľadávok 34,4444,9847,3547,3340,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000111,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,6636,2433,5147,8833,41
EBIT v minulom roku 311 826376 523286 572341 093253 673
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 584 678311 826376 523286 572103 524
EBITDA 874 009476 420543 071476 030376 354
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 874 009476 420543 071476 030376 354
Finančná páka 1,761,761,701,811,73
Finančné účty 1 727 1842 042 6711 867 4862 099 1671 414 198
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5695-0,5666-0,5883-0,5527-0,5786
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56950,56660,58830,55270,5786
Hrubá marža 0,69520,71270,74030,73450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 852 673466 805514 928449 016352 524
Krátkodobé pohľadávky 1 839 1921 899 2171 763 0791 652 9751 410 358
Krátkodobé záväzky 1 591 8671 533 9761 249 2621 674 6691 159 739
Krytie dlhovej služby 27,1712,868,9512,0526,80
Náklady na predaný tovar 5 940 3014 411 0573 530 4393 383 5893 803 991
Neobežný majetok 1 208 946490 206416 162432 861578 332
Obežný majetok 3 576 0803 946 3893 632 8393 754 4162 826 992
Obrat aktív 3,933,353,272,983,63
Obrat neobežného majetku 16,2131,5132,7029,4921,91
Obrat obežného majetku 5,483,913,753,404,48
Odpisy 261 264145 474137 996164 288134 402
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 130 63272 73768 99882 144134 402
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 130 63272 73768 99882 1440,0000
Osobné náklady 12 925 57910 612 5029 583 1758 978 6620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 27228 67528 14327 01423 830
Ostatné záväzky z obchodného styku 295 032305 35898 046157 3310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 618 527309 286367 527308 186237 926
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94680,96160,95090,95700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,041,051,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,031,041,0365,97
Pohľadávky z obchodného styku 1 634 8431 728 8231 665 0501 553 1191 297 991
Pohotová likvidita II. stupeň 2,312,602,852,252,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,99-14,9210,58-2,63-1,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74460,75080,67510,79220,7177
Pridaná hodnota 13 652 02411 036 78210 077 9039 382 4488 866 555
Rýchla likvidita I. stupeň 1,061,291,421,221,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,424,123,053,953,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,424,123,053,953,85
Služby 5 645 3194 145 7053 405 1223 208 9393 696 785
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 981 2104 614 6274 166 1224 290 1913 490 284
Spotreba materiálu… 294 982265 352125 317174 650107 206
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 03811 9684 0062 1637 325
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 598 79315 457 36913 608 34212 766 03712 670 546
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 4689 5300,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 592 32515 447 83913 608 34212 766 03712 670 546
Účtovný cash flow -315 487175 185-231 681900 1261 414 198
Úročený dlh 2 03811 9684 0062 1637 325
Vlastné imanie 2 836 7502 614 6202 450 8082 371 2742 019 521
Všetky záväzky 2 112 2951 962 9691 654 6161 878 6301 449 380
Výnosy budúcich období dlhodobé 8 31220 57735 056808,005 653
Výnosy budúcich období krátkodobé 23 85316 46125 64238 7088 388
Výsledok hospodárenia 619 213340 476405 075311 742241 952
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 619 213340 476405 075311 742241 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 357 263163 812229 531143 898103 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 163 812229 531143 898207 854253 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 584 678311 826376 523286 572217 886
Záväzky 2 112 2951 962 9691 654 6161 878 6301 449 380
Záväzky z obchodného styku 304 588494 420162 094588 9850,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 556189 06264 048431 6540,0000
Zisk pred zdanením 584 678311 826376 523286 572217 886
Zmena EBIT 1,880,82821,310,84020,4081
Účtovné závierky