EKOFLUID, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 943 963764 911721 562616 629356 085
Bankové úvery 20 00039 88849 33959 39934 803
Bežná likvidita III. stupeň 0,87070,84990,93800,98921,41
Bežné bankové úvery 20 00039 88849 33959 39934 803
Časové rozlíšenie aktív 18 8679 6225 3364 1524 572
Časové rozlíšenie pasív 7 6220,000024,000,0000441,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,86830,1306-0,1823-0,0304-0,2204
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,142,562,402,141,41
Celkové tržby 1 944 5581 949 8501 245 333798 7030,0000
Celkový dlh 710 260549 880509 073420 037207 886
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 061105 27525 41763 27823 985
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 246 10349 78977 87139 14932 572
Čistý cash flow 196 314-28 08238 7225 97232 572
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 93226 47834 17821 69266 927
Čistý zisk 11 0502 56615 9938 73763 680
Čistý zisk v minulom roku 2 56615 9938 73740 098415 704
Cudzie zdroje -226 081-215 031-212 465-196 592-147 758
Daň z príjmov 27 33615 47111 9139 2560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 47111 9139 25616 4430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27 33615 47111 9139 2560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,1336,4093,46159,9167,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,2926,2277,20156,5153,27
Doba obratu aktív 172,60160,49215,21291,76100,99
Doba obratu pohľadávok 49,1336,4093,46159,9167,92
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000053,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,2177,11111,85134,0739,86
EBIT v minulom roku 26 47834 17821 69260 023419 316
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 93226 47834 17821 69266 927
EBITDA 184 56373 321117 79150 039147 129
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 184 56373 321117 79150 039147 129
Efektívna daňová sadzba 0,71210,85770,42690,51440,0000
Finančná páka 4,183,563,403,142,41
Finančné účty 246 10349 78977 87139 14932 572
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 295 074245 604136 427101 566137 179
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48210,48040,51970,45950,3947
Krátkodobé finančné výpomoci 205 042115 17653 94943 02821 754
Krátkodobé pohľadávky 268 692173 486313 366337 963239 466
Krátkodobé záväzky 455 068367 492375 023283 368140 560
Krytie dlhovej služby 21,608,6918,7813,5345,31
Materiál 65 17598 85552 104363,002 588
Nákladové úroky 8 5468 4416 2723 6993 247
Nákladové úroky v minulom roku 8 4416 2723 6993 4823 612
Náklady na predaný tovar 1 571 1441 459 112989 120612 8171 048 389
Neobežný majetok 345 126320 769272 885235 00276 887
Obežný majetok 579 970434 520443 341377 475274 626
Obrat aktív 2,112,271,701,253,61
Obrat neobežného majetku 5,785,424,483,2816,74
Obrat obežného majetku 3,444,002,762,044,69
Odpisy 188 866128 74288 51251 63033 323
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 94 43364 37144 25625 81533 323
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 43364 37144 25625 8150,0000
Osobné náklady 271 045237 394150 381119 1030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5683 9197 0892 6239 950
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,000015,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 284 553191 777211 173140 5930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 199 916131 308104 50560 36797 003
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63770,84640,64090,75090,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,181,561,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92420,76600,98220,92907,16
Pohľadávky z obchodného styku 242 236124 971258 821330 776187 839
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77600,44570,82910,98831,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,157,66-5,49-32,92-4,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,97-3,336,171,6110,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75240,71890,70550,68120,5838
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,142,562,402,141,41
Pridaná hodnota 425 054280 478234 652158 616238 585
Primárna platobná neschopnosť 1,171,530,81590,42500,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,857,504,328,391,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,857,504,328,391,41
Služby 636 533881 637662 025484 806689 548
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 943 963764 911721 562616 629356 085
Spotreba materiálu… 822 221689 865327 095128 011267 191
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 225 042155 064103 288102 42756 557
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 054 2371 827 6911 236 627798 5081 286 974
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 58 03988 10112 85527 0750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 996 1981 739 5901 223 772771 4331 286 974
Účtovný cash flow 196 314-28 08238 7225 97232 572
Úročený dlh 225 042155 064103 288102 42756 557
Úrokové krytie 5,493,145,455,8620,61
Vlastné imanie 226 081215 031212 465196 592147 758
Všetky záväzky 710 260549 880509 073420 037207 886
Výsledok hospodárenia 53 73632 68042 13425 48498 806
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 73632 68042 13425 48498 806
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 0502 56615 9938 73763 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 56615 9938 73740 098415 704
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 38618 03727 90617 99385 541
Zásoby 65 175211 24552 104363,002 588
Záväzky 710 260549 880509 073420 037207 886
Záväzky z obchodného styku 284 553191 777211 173140 5930,0000
Zisk pred zdanením 38 38618 03727 90617 99385 541
Zmena EBIT 1,770,77471,580,36140,1596
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -112 390112 3900,00000,0000-91 650
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -112 390112 3900,00000,0000-91 650
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000015 000