JUNOX, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 283 176330 381451 243465 727437 907
Aktivácia 97,00592,001 2602 3692 499
Bankové úvery 0,00000,000032 8550,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,995,332,753,993,26
Bežné bankové úvery 0,00000,000032 8550,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002 2293 0533 618
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000703,00239,00582,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06270,3310-0,78430,68290,2061
Celkové tržby 60 542128 375262 795453 1400,0000
Celkový dlh 51 98836 434116 74684 13290 089
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 159-11 52818 837-77 966-17 513
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,04-0,3104-0,18100,01750,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 15911 52814 01877 96617 513
Čistý cash flow 3 15911 528-63 94855 27917 513
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -62 395-38 766-46 2728 907-23 406
Čistý zisk -62 759-39 846-47 5637 946-23 415
Čistý zisk v minulom roku -39 846-47 5637 94622 51412 274
Cudzie zdroje -231 188-293 947-333 794-381 356-347 236
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00961,006 4400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,5179,27174,8196,9590,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,6575,32174,8194,0487,50
Doba obratu aktív 1 866970,65633,48382,40364,31
Doba obratu pohľadávok 33,5179,27174,8196,9590,14
Doba obratu zásob 2 338733,94358,90158,08199,79
Doba splácania záväzkov 828,56173,59166,31102,5987,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 331,99102,33114,4666,4670,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 530,8190,10143,6871,720,0000
EBIT v minulom roku -38 766-46 2728 90728 95412 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -62 395-38 766-46 2728 907-23 406
EBITDA -54 320-32 735-30 42022 006-21 052
EBITDA marža -0,8972-0,2550-0,11580,04860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -54 320-32 735-30 42022 006-21 052
Finančná páka 1,221,121,351,221,26
Finančné účty 3 15911 52814 01877 96617 513
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8164-0,8897-0,7397-0,8188-0,7929
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81640,88970,73970,81880,7929
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -46 452-27 145-31 33827 577-21 763
Krátkodobé pohľadávky 5 08526 980124 518118 076108 353
Krátkodobé záväzky 50 37934 83181 53580 94384 973
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 32 27518 0780,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -149,23-272,79-92,180,0000-2 339
Nákladové úroky 364,00120,00330,000,00009,00
Nákladové úroky v minulom roku 120,00330,000,00000,0000229,00
Náklady na predaný tovar 70 785110 054220 376338 170351 701
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 19373 239178 947287 988273 383
Neobežný majetok 132 758144 604134 521141 907158 785
Obežný majetok 150 418185 777314 493320 767275 504
Obrat aktív 0,19560,37600,57620,95451,00
Obrat neobežného majetku 0,41720,85911,933,132,76
Obrat obežného majetku 0,36820,66870,82671,391,59
Obrat zásob 0,15610,49731,022,311,83
Odpisy 11 8457 75714 77214 7729 097
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 8457 7577 3867 3869 097
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00007 3867 3860,0000
Osobné náklady 28 06028 99460 60378 6550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 332,001 4101 118929,00711,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000070 44056 5870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -50 914-32 089-32 79122 718-14 318
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,822,041,530,73940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,69380,19360,22140,36940,2457
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,54870,48910,65381,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,38580,38590,52571,149,57
Pohľadávky z obchodného styku 2 37525 638124 518114 535105 172
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16361,111,222,451,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -73,18-25,505,22-6,90-19,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,6896,07-193,780,00001 946
Pridaná hodnota -15 39714 18139 622106 37187 032
Primárna platobná neschopnosť 13,590,70510,56570,49410,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06270,33100,12180,96040,2047
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9571-1,11-3,843,82-4,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9571-1,11-3,843,82-4,28
Služby 36 12726 24229 03936 84558 901
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 283 176330 381451 243465 727437 907
Spotreba materiálu… 12 56211 16513 65015 70621 916
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000032 8550,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 59 488127 735260 098447 791438 733
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1003 500100,003 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 26 988106 671236 676399 915374 153
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 40017 56423 32244 62664 580
Účtovný cash flow 3 15911 528-63 94855 27917 513
Úročený dlh 0,00000,000032 8550,00000,0000
Úrokové krytie -171,41-323,05-140,220,0000-2 601
Vlastné imanie 231 188293 947333 794381 356347 236
Všetky záväzky 51 98836 434116 74684 13290 089
Výsledok hospodárenia -62 065-36 992-45 09210 484-30 149
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -62 065-36 992-45 09210 484-30 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62 759-39 846-47 5637 946-23 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39 846-47 5637 94622 51412 274
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -62 759-38 886-46 6028 907-30 395
Zásoby 142 174147 269175 957124 725149 638
Záväzky 51 98836 434116 74684 13290 089
Záväzky z obchodného styku 32 27518 07870 44056 5870,0000
Zisk pred zdanením -62 759-38 886-46 6028 907-30 395
Zmena EBIT 1,610,8378-5,200,3076-1,87