WINTOPERK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 130 1812 403 1212 587 4502 610 8322 464 838
Bankové úvery 178 197269 128281 614396 778403 945
Bežná likvidita III. stupeň 2,391,971,771,581,60
Bežné bankové úvery 178 197269 128256 614311 778258 945
Časové rozlíšenie aktív 10 3839 79311 2149 18111 099
Časové rozlíšenie pasív 26 66169 371115 918162 391208 343
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62510,73490,82670,98710,8579
Celkové tržby 2 596 4492 750 4743 075 7862 562 2652 536 351
Celkový dlh 809 157988 5531 118 4951 216 2581 041 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -227 75218 44835 278102 775221 507
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 434 749279 480257 136304 803193 238
Čistý cash flow 155 26922 344-47 667111 565-4 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 91 50271 481174 10142 785129 548
Čistý zisk 61 16642 160120 84317 63589 301
Čistý zisk v minulom roku 42 160120 84317 63589 30179 478
Cudzie zdroje -1 294 363-1 345 197-1 353 037-1 232 183-1 214 548
Daň z príjmov 18 52413 16634 0228 23228 253
Daň z príjmov v minulom roku 13 16634 0228 23228 25324 295
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 52413 16634 0228 23228 253
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000025 00085 000145 000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00002 227
Dlhodobý dlh 0,00000,000025 00085 000145 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,9149,7037,2852,9265,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,6847,0637,1850,0345,49
Doba obratu aktív 299,53331,69324,97384,12394,77
Doba obratu pohľadávok 34,9149,7037,2852,9265,96
Doba obratu zásob 4 2853 7332 1121 183987,20
Doba splácania záväzkov 2 0431 7591 077678,86532,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,2669,4474,7085,3691,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 770,17735,55531,17354,67315,01
EBIT v minulom roku 71 481174 10142 785129 548114 341
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 91 50271 481174 10142 785129 548
EBITDA 581 606567 425607 638411 670267 586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 581 606567 425607 638411 670267 586
Finančná páka 1,651,791,912,122,03
Finančné účty 434 749279 480257 136304 803193 238
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6076-0,5598-0,5229-0,4720-0,4928
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60760,55980,52290,47200,4928
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 599 394602 054684 444443 957523 921
Krátkodobé finančné výpomoci 28 80028 80010 80010 80010 800
Krátkodobé pohľadávky 248 286360 089296 803359 715409 604
Krátkodobé záväzky 471 204503 071594 807580 165574 080
Krytie dlhovej služby 15,126,634,502,301,21
Materiál 286 432268 801322 575237 933191 044
Nákladové úroky 11 81216 15519 23616 91811 994
Nákladové úroky v minulom roku 16 15519 23616 91811 99410 568
Náklady na predaný tovar 1 630 8181 658 0501 817 2541 631 0001 618 862
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 84 169104 393201 536311 935393 703
Neobežný majetok 448 743685 967856 292925 818783 833
Obežný majetok 1 671 0551 707 3611 719 9441 675 8331 669 906
Obrat aktív 1,221,101,120,95020,9246
Obrat neobežného majetku 5,783,863,392,682,91
Obrat obežného majetku 1,551,551,691,481,36
Odpisy 490 634498 988459 650373 196257 002
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 245 317249 494229 825186 598128 501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 245 317249 494229 825186 598128 501
Osobné náklady 660 604703 056729 159651 775599 498
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0204 7574 7384 8315 205
Ostatné záväzky z obchodného styku 177 601210 373293 289303 103339 778
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 551 800541 148580 493390 831346 303
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68460,71270,66960,76690,9082
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 11,479,455,402,721,68
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,461,401,491,301,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83820,82060,91600,82920,7707
Pohľadávky z obchodného styku 246 623340 958296 006340 053284 005
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98380,74610,57780,63250,5835
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,34-60,2028,39-11,04259,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,151,38-2,486,59-0,3898
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62510,73490,82670,98710,8579
Pridaná hodnota 965 000986 4061 088 944849 857660 100
Primárna platobná neschopnosť 0,72010,61700,99080,89131,20
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61680,32110,26290,28620,1837
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,391,741,842,953,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,391,741,842,953,89
Služby 271 184241 003226 779156 400134 731
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 130 1812 403 1212 587 4502 610 8322 464 838
Spotreba materiálu… 1 203 6221 335 4121 460 7551 160 7761 106 613
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 206 997297 928292 414407 578414 745
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 607 2222 664 1492 946 9702 499 4162 409 732
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 40419 69340 77218 559130 770
Tržby z predaja tovaru 100 547140 993294 252442 403552 918
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 495 2712 503 4632 611 9462 038 4541 726 044
Účtovný cash flow 155 26922 344-47 667111 565-4 675
Úročený dlh 206 997297 928292 414407 578414 745
Úrokové krytie 7,754,429,052,5310,80
Vlastné imanie 1 294 3631 345 1971 353 0371 232 1831 214 548
Všetky záväzky 809 157988 5531 118 4951 216 2581 041 947
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 71326 66169 372115 695162 030
Výnosy budúcich období krátkodobé 20 94842 71046 32446 32446 313
Výsledok hospodárenia 95 75080 051168 56649 549139 591
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95 75080 051168 56649 549139 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 16642 160120 84317 63589 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 160120 84317 63589 30179 478
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79 69055 326154 86525 867117 554
Zásoby 988 0201 067 7921 166 0051 011 3151 064 837
Záväzky 809 157988 5531 118 4951 216 2581 041 947
Záväzky z obchodného styku 177 601210 373293 289303 103339 778
Zisk pred zdanením 79 69055 326154 86525 867117 554
Zmena EBIT 1,280,41064,070,33031,13
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -71 84322 75871 816-1 88916 185
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -71 84322 75871 816-1 88916 185
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 6268 07920 1947 4841 763
Účtovné závierky