PRADOR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 74 22580 30477 89163 37756 607
Bankové úvery 5 9458 02110 0320,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,58290,40840,67710,45210,0997
Časové rozlíšenie aktív 538,00444,00225,00167,00163,00
Časové rozlíšenie pasív 802,00802,003 4223 202802,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,61830,7075-0,7362-0,1205-0,1954
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,042,292,181,882,03
Celkové tržby 76 76556 89536 39227 9810,0000
Celkový dlh 49 24455 37251 07839 30637 362
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 8191 206-13 856-6 667-3 604
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 7646 81523 8886 6673 604
Čistý cash flow 14 949-17 07317 2212 5153 604
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 907,001 6443 128528,00-4 694
Čistý zisk 48,00738,002 522528,00-4 694
Čistý zisk v minulom roku 738,002 522528,001 897-8 408
Cudzie zdroje -24 179-24 130-23 391-20 869-18 443
Daň z príjmov 380,00287,00576,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 287,00576,000,0000115,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 380,00287,00576,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 9458 02110 0320,00000,0000
Dlhodobý dlh 5 9458 02110 0320,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,2977,6654,78154,42-0,4781
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,6764,6934,89143,19-2,95
Doba obratu aktív 367,02515,18794,90842,69872,97
Doba obratu pohľadávok 14,2977,6654,78154,42-0,4781
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000857,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 210,10299,04411,62513,33565,74
EBIT v minulom roku 1 6443 128528,002 012-8 408
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 907,001 6443 128528,00-4 694
EBITDA 27 54726 21718 40410 398-1 013
EBITDA marža 0,35880,46080,50570,37160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 54726 21718 40410 398-1 013
Efektívna daňová sadzba 0,88790,28000,18590,00000,0000
Finančná páka 3,073,333,333,043,07
Finančné účty 21 7646 81523 8886 6673 604
Hrubá marža 0,33610,47400,58470,47030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 89824 82019 24611 185-1 141
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57250,58050,51780,60920,6481
Krátkodobé pohľadávky 2 88912 1055 36811 614-31,00
Krátkodobé záväzky 42 49146 61340 33438 60736 685
Krytie dlhovej služby 21,5018,455,333,25-1,26
Materiál 46,000,0000148,00452,000,0000
Nákladové úroky 479,00619,0030,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 619,0030,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 48 01329 92614 48914 29215 614
Neobežný majetok 48 98860 94048 26244 47752 871
Obežný majetok 24 69918 92029 40418 7333 573
Obrat aktív 0,99450,70850,45920,43310,4181
Obrat neobežného majetku 1,510,93360,74110,61720,4477
Obrat obežného majetku 2,993,011,221,476,62
Odpisy 25 97023 14015 13010 0723 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 98511 5707 5655 0363 548
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 98511 5707 5655 0360,0000
Osobné náklady 11 95811 1879 1306 9110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 649,001 397314,00273,00128,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 319-1 2981 2131 4180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 01823 87817 65210 600-1 146
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46340,41480,42910,52520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5158
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,162,412,331,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68030,78570,87700,77482,27
Pohľadávky z obchodného styku 338,0010 0843 41910 769-191,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58190,40840,67380,44120,0997
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,621,41-1,36-8,30-5,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 31,21-27,58574,030,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66340,68950,65580,62020,6600
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,042,292,181,882,03
Pridaná hodnota 25 80426 96921 27713 1598 054
Primárna platobná neschopnosť 9,82-0,12870,35480,13170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50270,14370,54590,15950,0961
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,792,112,783,78-36,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,792,112,783,78-36,88
Služby 10 6298 8105 8598 05210 055
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 22580 30477 89163 37756 607
Spotreba materiálu… 37 38421 1168 6306 2405 559
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 9458 02110 0320,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 73 81756 89536 34427 98123 668
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000578,00530,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 73 81756 89535 76627 45123 668
Účtovný cash flow 14 949-17 07317 2212 5153 604
Úročený dlh 5 9458 02110 0320,00000,0000
Úrokové krytie 1,892,66104,270,00000,0000
Vlastné imanie 24 17924 13023 39120 86918 443
Všetky záväzky 49 24455 37251 07839 30637 362
Výnosy budúcich období dlhodobé 802,00802,003 4223 202802,00
Výsledok hospodárenia 1 5773 0773 449856,00-4 561
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 5773 0773 449856,00-4 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48,00738,002 522528,00-4 694
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 738,002 522528,001 897-8 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 428,001 0253 098528,00-4 694
Zásoby 46,000,0000148,00452,000,0000
Záväzky 49 24455 37251 07839 30637 362
Záväzky z obchodného styku 3 319-1 2981 2131 4180,0000
Zisk pred zdanením 428,001 0253 098528,00-4 694
Zmena EBIT 0,55170,52565,920,26240,5583
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000403,000,00000,0000