EGIS SLOVAKIA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 541 6938 999 1277 365 9868 444 6948 031 961
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,751,911,741,47
Časové rozlíšenie aktív 40 40941 44745 81348 85547 453
Časové rozlíšenie pasív 53 0000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,271,441,001,271,21
Celkové tržby 6 359 8615 494 6935 278 0115 868 2035 254 304
Celkový dlh 4 756 6655 312 4643 683 8004 721 9834 390 262
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 507 188-2 907 523-2 055 686-2 571 019-1 022 588
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 507 1882 907 5232 055 6862 571 0191 022 588
Čistý cash flow -400 335851 837-515 3331 548 431-1 458 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 281 707222 687245 601300 989171 286
Čistý zisk 151 978112 225113 419162 04585 299
Čistý zisk v minulom roku 112 225113 419162 04585 29987 436
Cudzie zdroje -3 732 028-3 686 663-3 682 186-3 722 710-3 641 699
Daň z príjmov 129 693110 418132 135138 88785 931
Daň z príjmov v minulom roku 110 418132 135138 88785 93198 050
Daň z príjmov z bežnej činnosti 129 693110 418132 135138 88785 931
Dlhodobé pohľadávky 94 82999 78428 30773 26064 568
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 300,37351,44315,12313,02329,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 296,93351,26310,56312,86327,13
Doba obratu aktív 498,79601,42515,11532,61560,41
Doba obratu pohľadávok 305,90358,11317,10317,64333,60
Doba obratu zásob 9,06138,9497,9350,9060,55
Doba splácania záväzkov 1 2022 9182 4282 9712 677
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 252,40322,43247,09277,01279,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 1442 7012 2662 7652 502
EBIT v minulom roku 222 687245 601300 989171 286185 543
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 281 707222 687245 601300 989171 286
EBITDA 622 535685 650720 406744 351614 689
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 622 535685 650720 406744 351614 689
Efektívna daňová sadzba 0,46040,49590,53810,46150,5018
Finančná páka 2,292,442,002,272,21
Finančné účty 2 507 1882 907 5232 055 6862 571 0191 022 588
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 838 247749 500805 617902 636631 408
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50600,53610,47970,52010,4980
Krátkodobé pohľadávky 5 143 7105 258 6104 506 2104 963 0554 716 721
Krátkodobé záväzky 4 322 2864 824 4973 533 3034 392 0544 000 087
Krytie dlhovej služby 17 29315 58315 32813 05910 977
Materiál 935,001 1651 8951 5282 325
Nákladové úroky 36,0044,0047,0057,0056,00
Nákladové úroky v minulom roku 44,0047,0057,0056,0057,00
Náklady na predaný tovar 3 191 0002 745 9052 641 5362 871 9792 623 441
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 312 968603 455531 082539 547545 394
Neobežný majetok 432 980462 057587 482713 2672 090 149
Obežný majetok 8 068 3058 495 6246 732 6917 682 5725 894 359
Obrat aktív 0,73180,60690,70860,68530,6513
Obrat neobežného majetku 14,4411,828,888,112,50
Obrat obežného majetku 0,77470,64290,77520,75330,8875
Obrat zásob 40,302,633,737,176,03
Odpisy 442 990493 602515 942515 934457 654
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 221 495246 801257 971257 967228 827
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 221 495246 801257 971257 967228 827
Osobné náklady 2 545 7662 205 1182 042 8742 327 5922 149 951
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7042 2302 1572 7172 939
Ostatné záväzky z obchodného styku 53 084223 08714 79410 5793 739 067
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 594 968605 827629 361677 979542 953
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83210,81200,79250,79840,8244
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,334,504,855,404,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,231,261,251,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,011,011,031,00
Pohľadávky z obchodného styku 5 084 8085 255 9164 441 0174 960 5444 688 466
Pohotová likvidita II. stupeň 1,761,701,871,731,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,32-4,337,15-2,402,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11 12019 360-10 96527 165-26 038
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55690,59030,50010,55920,5466
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,271,441,001,271,21
Pridaná hodnota 3 059 5562 715 6052 577 9222 915 2592 607 816
Primárna platobná neschopnosť 0,80950,84950,74240,82390,7975
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57300,60270,58180,58540,2556
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,647,755,116,347,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,647,755,116,347,14
Služby 1 691 0611 907 5861 948 0412 156 0961 868 357
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 541 6938 999 1277 365 9868 444 6948 031 961
Spotreba materiálu… 186 971234 864162 413176 336209 690
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 359 2645 494 5495 263 1425 867 7395 241 086
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 108 70833 04043 68480 5019 829
Tržby z predaja tovaru 1 326 355605 568531 082539 547545 394
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 924 2014 855 9414 688 3765 247 6914 685 863
Účtovný cash flow -400 335851 837-515 3331 548 431-1 458 153
Úrokové krytie 7 8255 0615 2265 2813 059
Vlastné imanie 3 732 0283 686 6633 682 1863 722 7103 641 699
Všetky záväzky 4 756 6655 312 4643 683 8004 721 9834 390 262
Výsledok hospodárenia 283 573225 088244 206295 758163 861
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 283 573225 088244 206295 758163 861
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 978112 225113 419162 04585 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 112 225113 419162 04585 29987 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 281 671222 643245 554300 933171 230
Zásoby 32 577229 707142 48975 23990 482
Záväzky 4 756 6655 312 4643 683 8004 721 9834 390 262
Záväzky z obchodného styku 4 115 9124 465 1133 297 0124 086 8023 739 067
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 062 8284 242 0263 282 2184 076 2230,0000
Zisk pred zdanením 281 671222 643245 554300 933171 230
Zmena EBIT 1,270,90670,81601,760,9232
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 6800,00003 94213 1603 003