COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 060 7124 949 6805 023 9394 957 5284 974 748
Aktivácia 122 295103 89199 632106 741105 442
Bankové úvery 634 293289 980271 171268 779329 151
Bežná likvidita III. stupeň 0,80870,84530,76920,84320,7776
Bežné bankové úvery 634 293289 980271 171268 779329 151
Časové rozlíšenie aktív 9 84615 36312 63115 18814 532
Časové rozlíšenie pasív 136,004 00224 4614 4024 389
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,98521,031,081,111,16
Celkové tržby 20 262 98119 306 08418 894 94518 587 09818 475 914
Celkový dlh 2 511 4772 504 6932 596 4782 606 2742 669 486
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -118 394-535 482-357 959-274 13269 022
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 752 687825 462629 130542 911260 129
Čistý cash flow -72 775196 33286 219282 782-17 182
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 262 06393 46397 53364 59378 344
Čistý zisk 198 65160 50858 07445 83448 643
Čistý zisk v minulom roku 60 50858 07445 83448 64351 653
Cudzie zdroje -2 549 099-2 440 985-2 403 000-2 346 852-2 300 873
Daň z príjmov 55 95926 06432 0018 83715 465
Daň z príjmov v minulom roku 26 06432 0018 83715 46515 381
Daň z príjmov z bežnej činnosti 55 95926 06432 0018 83715 465
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000105 418
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,622,382,665,325,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,86050,76560,93052,913,24
Doba obratu aktív 92,1894,6798,1898,4599,90
Doba obratu pohľadávok 2,622,382,665,327,57
Doba obratu zásob 16,9717,7920,9324,4827,66
Doba splácania záväzkov 32,5041,9545,0846,8344,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,0132,5535,2936,9235,61
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 23,8133,9637,0440,0338,41
EBIT v minulom roku 93 46397 53364 59378 34489 109
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 262 06393 46397 53364 59378 344
EBITDA 744 948581 116565 083514 257471 464
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 744 948581 116565 083514 257471 464
Finančná páka 1,992,032,092,112,16
Finančné účty 752 687825 462629 130542 911260 129
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5037-0,4932-0,4783-0,4734-0,4625
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50370,49320,47830,47340,4625
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 731 100597 737599 372441 653607 917
Krátkodobé pohľadávky 144 095124 565136 321267 990271 339
Krátkodobé záväzky 1 373 1981 701 8011 805 7831 859 2631 773 373
Krytie dlhovej služby 99,9580,2520,1249,4031,49
Materiál 9 2627 4116 8048 2809 035
Nákladové úroky 7 4536 8917 4589 92214 236
Nákladové úroky v minulom roku 6 8917 4589 92214 23622 075
Náklady na predaný tovar 16 362 87215 801 86315 663 25615 517 84815 459 780
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 420 95514 807 62514 621 71514 491 24414 415 131
Neobežný majetok 3 437 2203 262 7133 407 5843 159 5533 231 052
Obežný majetok 1 613 6461 671 6041 603 7241 782 7871 729 164
Obrat aktív 3,963,863,723,713,65
Obrat neobežného majetku 5,835,855,485,825,63
Obrat obežného majetku 12,4211,4211,6510,3110,51
Obrat zásob 21,5120,5217,4414,9113,20
Odpisy 464 072472 580442 356405 612377 608
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 232 036236 290221 178202 806188 804
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 232 036236 290221 178202 806188 804
Osobné náklady 3 134 7092 909 4112 654 4532 540 7992 439 452
Ostatné náklady na finančnú činnosť 70 40159 58569 01576 13988 155
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 657,00206,001 008169,002 022
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 005 8691 377 7311 483 8341 589 1651 517 086
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 662 723533 088500 430451 446426 251
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85300,88640,88050,88790,8982
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,131,141,131,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,97060,97350,97120,9641
Pohľadávky z obchodného styku 47 23940 03047 616146 744161 226
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 35,03-12,43-27,87-8,30133,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,7628,4911,5628,50-1,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49630,50600,51680,52570,5366
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,98521,031,081,111,16
Pridaná hodnota 3 674 9333 282 3953 014 6512 861 6642 716 007
Primárna platobná neschopnosť 21,2934,4231,1610,839,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,374,314,595,075,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,374,314,595,075,66
Služby 505 134531 002573 573541 652576 408
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 060 7124 949 6805 023 9394 957 5284 974 748
Spotreba materiálu… 558 683566 919567 662591 604574 165
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 634 293289 980271 171268 779329 151
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 122 2950,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 065 75319 122 25818 729 05518 381 19518 287 080
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 94838 00051 1481 683111 293
Tržby z predaja tovaru 19 756 01218 828 17918 438 71018 136 15017 922 951
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 281 793256 079239 197243 362252 836
Účtovný cash flow -72 775196 33286 219282 782-17 182
Úročený dlh 634 293289 980271 171268 779329 151
Úrokové krytie 35,1613,5613,086,515,50
Vlastné imanie 2 549 0992 440 9852 403 0002 346 8522 300 873
Všetky záväzky 2 511 4772 504 6932 596 4782 606 2742 669 486
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000350,0020 625488,00738,00
Výsledok hospodárenia 288 573131 692144 409110 328143 377
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 288 573131 692144 409110 328143 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 198 65160 50858 07445 83448 643
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 60 50858 07445 83448 64351 653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 254 61086 57290 07554 67164 108
Zásoby 716 864721 577838 273971 8861 092 278
Záväzky 2 511 4772 504 6932 596 4782 606 2742 669 486
Záväzky z obchodného styku 1 005 8691 377 7311 483 8341 589 1651 517 086
Zisk pred zdanením 254 61086 57290 07554 67164 108
Zmena EBIT 2,800,95831,510,82450,8792
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -395,00-208,0062,00-89,00482,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -395,00-208,0062,00-89,00482,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20 25114 84429 4660,000061 772
Účtovné závierky