CARTRADE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 345 985344 265357 437388 7630,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,991,161,461,170,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000125,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,501,09-0,38970,04710,0000
Celkové tržby 49 22958 97467 2430,00000,0000
Celkový dlh 6 0848 6647 82724 4020,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 559-9 147-7 078-1 1440,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 5599 1477 0781 1440,0000
Čistý cash flow 14 5599 147-2 9781 1440,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 2705 136-12 187-1 8570,0000
Čistý zisk 4 3004 140-12 190-1 8570,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 140-12 190-2 561-14 3810,0000
Cudzie zdroje -339 901-335 601-349 610-364 3610,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,413,8422,2893,260,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,413,8421,9793,260,0000
Doba obratu aktív 2 5652 1311 9401 3350,0000
Doba obratu pohľadávok 64,413,8422,2893,260,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000105,020,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,2252,0441,4883,480,0000
EBIT v minulom roku 5 136-12 187-2 553-14 3810,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 2705 136-12 187-1 8570,0000
EBITDA 17 17417 00911 41713 3060,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 17417 00911 41713 3060,0000
Finančná páka 1,021,031,021,070,0000
Finančné účty 14 5599 1477 0781 1440,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9824-0,9748-0,9781-0,93720,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98240,97480,97810,93720,0000
Hrubá marža 0,58120,48040,11050,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 02816 89411 32913 1080,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 687621,004 10427 1500,0000
Krátkodobé záväzky 5 8298 4097 64124 3030,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 2106 0850,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1 717472,473 8060,00000,0000
Nákladové úroky 10,0036,003,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 36,003,008,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 61630 64159 81184 4690,0000
Neobežný majetok 322 739334 497346 255360 3440,0000
Obežný majetok 23 2469 76811 18228 2940,0000
Obrat obežného majetku 2,126,046,013,760,0000
Odpisy 11 75811 75823 51614 9650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 75811 75811 75814 9650,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000011 7580,00000,0000
Osobné náklady 9 5119 3776 2100,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 146,00115,0088,00198,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00007 0410,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 05815 89811 32613 1080,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33240,33100,83560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,013,021,200,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,340,25001,460,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 687621,004 04727 1500,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,991,161,461,170,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,35-36,69117,40-318,500,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 456254,08-992,670,00000,0000
Pridaná hodnota 28 61328 3337 43221 7900,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,48469,801,740,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,501,090,92630,04710,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35430,50940,68561,830,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35430,50940,68561,830,0000
Služby 3 08113 21134 47562 2310,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 345 985344 265357 437388 7630,0000
Spotreba materiálu… 17 53517 43025 33622 2380,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 22958 97467 243106 2590,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 22958 97467 243106 2590,0000
Účtovný cash flow 14 5599 147-2 9781 1440,0000
Úrokové krytie 527,00142,67-4 0620,00000,0000
Vlastné imanie 339 901335 601349 610364 3610,0000
Všetky záväzky 6 0848 6647 82724 4020,0000
Výsledok hospodárenia 5 4165 251-12 099-1 6590,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 4165 251-12 099-1 6590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 3004 140-12 190-1 8570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 140-12 190-2 561-14 3810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 2605 100-12 190-1 8570,0000
Záväzky 6 0848 6647 82724 4020,0000
Záväzky z obchodného styku 4 2106 0857 0410,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 2605 100-12 190-1 8570,0000
Zmena EBIT 1,03-0,42144,770,12910,0000