VULKAN PARTIZÁNSKE a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 884 6289 308 8269 974 6659 025 66515 452 863
Aktivácia 1 686 641866 231847 0791 045 4121 385 321
Bankové úvery 2 391 3481 873 7661 915 9351 152 7072 520 492
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,241,171,171,52
Bežné bankové úvery 2 051 3481 461 7661 595 1521 152 7072 520 492
Časové rozlíšenie aktív 19 49719 38831 72027 71237 110
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000261,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,411,101,230,95680,8689
Celkové tržby 15 589 05614 568 51314 575 14418 021 2060,0000
Celkový dlh 5 790 6644 880 8195 496 5104 413 0997 184 437
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 911 8011 734 1482 099 4691 373 9452 583 107
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 479 547139 618164 415115 56680 547
Čistý cash flow 339 929-24 79748 849-38 32380 547
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -361 37089 782-237 945145 319541 979
Čistý zisk -333 732-52 474-137 72872 258479 677
Čistý zisk v minulom roku -52 474-137 72872 25814 822526 122
Cudzie zdroje -4 093 964-4 428 007-4 478 155-4 612 566-8 268 165
Daň z príjmov -27 63895 637-141 58930 3860,0000
Daň z príjmov v minulom roku 95 637-141 58930 38623 2440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -27 63895 637-141 58930 3860,0000
Dlhodobé bankové úvery 340 000412 000320 7830,00000,0000
Dlhodobý dlh 340 000412 000320 7830,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,5152,8462,3740,6972,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,8448,9554,4131,2162,57
Doba obratu aktív 264,40241,75280,05202,90309,27
Doba obratu pohľadávok 59,5152,8462,3740,6972,04
Doba obratu zásob 597,69876,341 145449,53799,60
Doba splácania záväzkov 668,24813,071 021420,2597,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,9661,0276,1251,1777,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 540,19657,97859,84336,550,0000
EBIT v minulom roku 43 163-237 945145 319102 760591 124
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -361 37089 782-237 945145 319541 979
EBITDA 604 398941 602728 8621 274 9061 967 843
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 604 398941 602728 8621 274 9061 967 843
Efektívna daňová sadzba 0,07652,220,50690,29600,0000
Finančná páka 2,412,102,231,961,87
Finančné účty 479 547139 618164 415115 56680 547
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4142-0,4757-0,4490-0,5111-0,5351
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41420,47570,44900,51110,5351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 627 2041 126 881795 5241 888 7671 891 649
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000347 949336 804143 162
Krátkodobé pohľadávky 2 224 9102 034 6182 221 5171 809 8493 599 520
Krátkodobé záväzky 2 802 2352 349 6332 711 1642 276 2973 853 742
Krytie dlhovej služby 0,000020,2017,6229,8731,50
Materiál 806 802960 364828 027882 3291 534 194
Nákladové úroky 0,000046 61941 37242 67562 302
Nákladové úroky v minulom roku 0,000041 37242 67564 69465 002
Náklady na predaný tovar 7 970 9678 497 5648 246 70611 210 36412 370 444
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 530 6201 054 792968 9941 977 0222 822 626
Neobežný majetok 4 654 2674 582 7234 518 0914 637 6385 552 200
Obežný majetok 5 210 8644 706 7155 424 8544 360 3159 863 553
Obrat aktív 1,381,511,301,801,18
Obrat neobežného majetku 2,933,072,883,503,28
Obrat obežného majetku 2,622,992,403,721,85
Obrat zásob 0,61070,41650,31890,81200,4565
Odpisy 895 464887 524884 1681 083 884495 636
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 447 732443 762442 084541 942495 636
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 447 732443 762442 084541 9420,0000
Osobné náklady 5 496 3404 922 2064 378 7144 075 8940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 35 46237 12644 00353 98780 621
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00001 8016 1904 427
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 265 2901 901 4322 269 2991 805 4310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 561 732835 050746 4401 156 142975 313
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96860,88580,92120,81100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,715,274,912,540,4087
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,131,091,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88780,95650,90320,974011,84
Pohľadávky z obchodného styku 2 087 6521 884 8101 938 0651 388 1973 126 416
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56120,57550,51940,51860,5703
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,04178,57-91,67120,36-102,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,53191,18-0,89801,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58580,52430,55100,48900,4649
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,411,101,230,95680,8689
Pridaná hodnota 5 674 4025 556 9624 753 4365 025 8095 867 152
Primárna platobná neschopnosť 1,091,011,181,310,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,585,187,543,463,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,585,187,543,463,65
Služby 2 615 3152 178 5262 929 4783 788 4903 203 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 884 6289 308 8269 974 6659 025 66515 452 863
Spotreba materiálu… 5 528 5915 585 6065 809 3816 882 3048 331 022
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 391 3481 873 7662 263 8841 489 5112 663 654
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 674 50314 165 72813 055 31416 567 00218 237 596
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000740,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 134111 20254 432330 8290,0000
Tržby z predaja tovaru 1 822 7441 194 7551 088 7952 230 5983 634 714
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 822 62512 859 77111 911 34714 005 57514 602 882
Účtovný cash flow 339 929-24 79748 849-38 32380 547
Úročený dlh 2 391 3481 873 7662 263 8841 489 5112 663 654
Úrokové krytie 0,00001,93-5,753,418,70
Vlastné imanie 4 093 9644 428 0074 478 1554 612 5668 268 165
Všetky záväzky 5 790 6644 880 8195 496 5104 413 0997 184 437
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000178,00
Výsledok hospodárenia -276 695107 784-150 699212 060791 943
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -276 695107 784-150 699212 060791 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -333 732-52 474-137 72872 258479 677
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -52 474-137 72872 25814 822526 122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -361 37043 163-279 317102 644655 980
Zásoby 2 506 4072 532 4793 038 9222 434 9006 183 486
Záväzky 5 790 6644 880 8195 496 5104 413 0997 184 437
Záväzky z obchodného styku 2 265 2901 901 4322 282 6721 822 9070,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00002 43017 4760,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000010 9430,00000,0000
Zisk pred zdanením -361 37043 163-279 317102 644655 980
Zmena EBIT -8,37-0,3773-1,641,410,9169
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 16 918-544 871614 068392 040601 199
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 16 918-544 871614 068392 040601 199
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 76357 49649 825309 791680 264
Účtovné závierky