Ing. Rastislav Král

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009