Erika Lányiová : Hostinec pod zámkom

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!