Štefan Bachratý - MAREL

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009