František Nič - GRAY

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20132012201120102009

Činnosti firmy
Predaj na trhoch
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Výroba odevov a odevných doplnkov
Predaj dvojstopých motorových vozidiel
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Zváračské práce
Výroba výrobkov z betónu a cementu v rozsahu voľných živností
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát v rozsahu..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Výroba výrobkov a obalov z plastov
Výroba konfekčných výrobkov bytových (okrem kobercov)
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Reklamné činnosti
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov a drevených obalov
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
Demolácia a zemné práce
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Výroba obkladačiek a dlaždíc
Predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
Zásielkový predaj
Výroba, nákup a predaj suvenírov
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Prípravné práce pre stavbu
Výroba hier a hračiek
Prenájom motorových vozidiel
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Služby v doprave v rozsahu voľných živností
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Baliace činnosti
Skladovanie v rozsahu voľných živností
Výroba nábytku (neremeselná)
Preklad nákladov
Výroba čalúnených výrobkov
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..