Slavomír Goda EJS automa

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201120102009