Vladimír Varga

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014