Patrik Szórád

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201720122011