Juraj Tomášik

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820112009