Ing. Zuzana Poláková

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012