Nagy Peter

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017