Gabriela Pecsuková - G.I.TRAFIKA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201120102009