Ing. Ladislav Petráš - L P Z s.f.

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!