Ing. Ľubomír Dutko D.L.FIN

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010