Ing. Soňa Šimurková WTC Consulting

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009