Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ražňany, filialka Uzovské Pekľany

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!