Prevádzkareň obce Lendak

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 590 9705 612 1905 748 3075 844 5186 341 489
Aktivácia 314 790246 818161 2129 9000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,991,281,641,601,16
Časové rozlíšenie aktív 1 7831 7369 2893 7393 074
Časové rozlíšenie pasív 70,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,61-1,62-0,5253-1,94-3,50
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,78640,50610,35920,67900,4065
Celková tržba 101 56899 872112 10092 72863 120
Celková tržba v minulom roku 99 872112 10092 72879 07852 783
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 346,58344,46293,15791,532 423
Celkový dlh 5 574 8145 595 9445 728 7645 837 1446 338 872
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 904-26 369-10 266-14 319-9 160
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 90426 36910 26614 3199 160
Čistý cash flow 25 90426 36910 26614 3199 160
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 4216 92714 4741 7462 283
Čistý zisk 7 4214 62711 7371 6132 271
Čistý zisk v minulom roku 4 62711 7371 6132 7482 535
Cudzie zdroje -16 085-16 245-19 542-7 375-2 617
Daň z príjmov 0,00002 3002 737133,2511,76
Daň z príjmov v minulom roku 2 3002 737133,25147,06117,55
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 3002 737133,2511,76
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,6979,2370,7753,5071,15
Doba obratu aktív 20 09220 51118 71723 00536 670
Doba obratu pohľadávok 55,6979,2370,7753,5071,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 118,37190,4093,0683,01130,29
EBIT v minulom roku 6 92714 4741 7462 8952 653
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 4216 92714 4741 7462 283
EBITDA 427 111418 490416 494261 025261 239
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 427 111418 490416 494261 025261 239
Finančná páka 347,58345,46294,15792,532 424
Finančné účty 25 90426 36910 26614 3199 160
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 427 111418 490416 494261 025261 239
Krátkodobé pohľadávky 15 49721 67821 73613 59112 305
Krátkodobé záväzky 32 93852 09928 58121 08922 532
Materiál 22 64816 8885 6392 0511 660
Náklady na predaný tovar -160 325-187 165-124 40523 36426 775
Neobežný majetok 5 525 1385 545 5185 701 3775 810 8196 315 290
Obežný majetok 64 04864 93537 64129 96023 125
Obrat obežného majetku 1,591,542,983,102,73
Odpisy 419 690413 863404 757259 412258 968
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 419 690413 863404 757259 412258 968
Osobné náklady 292 768220 753177 798121 837104 176
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 427 111418 490416 494261 025261 239
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46140,28480,60060,21870,8681
Pohotová likvidita II. stupeň 1,310,95561,441,501,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6210-0,6161-1,90-0,5150-0,2857
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99710,99710,99660,99870,9996
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 346,58344,46293,15791,532 423
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46140,28480,60060,21870,8681
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78480,50610,35920,67900,4065
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,0513,3713,7522,3624,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,0513,3713,7522,3624,26
Služby 154 46559 65336 80733 26426 775
Stupeň prevádzkovej páky 1,050,53726,860,51450,7196
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 56899 872112 10092 72863 120
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 101 56899 872112 10092 72863 120
Tržby za vlastné výkony a tovar 101 56899 872112 10092 72863 120
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 99 872112 10092 72879 07852 783
Účtovný cash flow 25 90426 36910 26614 3199 160
Vlastné imanie 16 08516 24519 5427 3752 617
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 590 9705 612 1905 748 3075 844 5186 341 489
Všetky záväzky 5 574 8145 595 9445 728 7645 837 1446 338 872
Výsledok hospodárenia 7 4214 62711 7371 6132 271
Výsledok hospodárenia po zdanení 7 4214 62711 7371 6132 271
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 4 62711 7371 6132 7482 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 7 4214 62711 7371 6132 271
Zásoby 22 64816 8885 6392 0511 660
Záväzky súčet 5 574 8145 595 9445 728 7645 837 1446 338 872
Zisk pred zdanením 9 5758 88714 4741 7462 283
Zmena Celkovej tržby 1,020,89091,211,171,20
Zmena EBIT 1,070,47868,290,60330,8606
Účtovné závierky