Prevádzkareň obce Lendak

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 537 8145 590 9705 612 1905 748 3075 844 518
Aktivácia 286 216314 790246 818161 2129 900
Bežná likvidita III. stupeň 0,63041,991,281,641,60
Časové rozlíšenie aktív 1 9581 7831 7369 2893 739
Časové rozlíšenie pasív 100 83270,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,56-1,61-1,62-0,5253-1,94
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,340,78640,50610,35920,6790
Celková tržba 119 613101 56899 872112 10092 728
Celková tržba v minulom roku 101 56899 872112 10092 72879 078
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 663,26346,58344,46293,15791,53
Celkový dlh 5 428 7975 574 8145 595 9445 728 7645 837 144
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 677-25 904-26 369-10 266-14 319
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 67725 90426 36910 26614 319
Čistý cash flow 53 67725 90426 36910 26614 319
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 9537 4216 92714 4741 746
Čistý zisk -7 9007 4214 62711 7371 613
Čistý zisk v minulom roku 7 4214 62711 7371 6132 748
Cudzie zdroje -8 185-16 085-16 245-19 542-7 375
Daň z príjmov 946,990,00002 3002 737133,25
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 3002 737133,25147,06
Daň z príjmov z bežnej činnosti 946,990,00002 3002 737133,25
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,8955,6979,2370,7753,50
Doba obratu aktív 17 02020 09220 51118 71723 005
Doba obratu pohľadávok 34,8955,6979,2370,7753,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 123,40118,37190,4093,0683,01
EBIT v minulom roku 7 4216 92714 4741 7462 895
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 9537 4216 92714 4741 746
EBITDA 444 765427 111418 490416 494261 025
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 444 765427 111418 490416 494261 025
Finančná páka 676,58347,58345,46294,15792,53
Finančné účty 53 67725 90426 36910 26614 319
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 444 765427 111418 490416 494261 025
Krátkodobé pohľadávky 11 35315 49721 67821 73613 591
Krátkodobé záväzky 40 15032 93852 09928 58121 089
Materiál 21 89022 64816 8885 6392 051
Náklady na predaný tovar -143 677-160 325-187 165-124 40523 364
Neobežný majetok 5 448 9365 525 1385 545 5185 701 3775 810 819
Obežný majetok 86 92064 04864 93537 64129 960
Obrat obežného majetku 1,371,591,542,983,10
Odpisy 452 666419 690413 863404 757259 412
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 452 666419 690413 863404 757259 412
Osobné náklady 335 523292 768220 753177 798121 837
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 444 765427 111418 490416 494261 025
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,96520,46140,28480,60060,2187
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47521,310,95561,441,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1525-0,6210-0,6161-1,90-0,5150
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98030,99710,99710,99660,9987
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 663,26346,58344,46293,15791,53
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,96520,46140,28480,60060,2187
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38070,78480,50610,35920,6790
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,2113,0513,3713,7522,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,2113,0513,3713,7522,36
Služby 142 539154 46559 65336 80733 264
Stupeň prevádzkovej páky -0,79561,050,53726,860,5145
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 286 2160,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 118 763101 56899 872112 10092 728
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 118 763101 56899 872112 10092 728
Tržby za vlastné výkony a tovar 119 613101 56899 872112 10092 728
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 101 56899 872112 10092 72879 078
Účtovný cash flow 53 67725 90426 36910 26614 319
Vlastné imanie 8 18516 08516 24519 5427 375
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 537 8145 590 9705 612 1905 748 3075 844 518
Všetky záväzky 5 428 7975 574 8145 595 9445 728 7645 837 144
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,96520,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 9007 4214 62711 7371 613
Výsledok hospodárenia po zdanení -7 9007 4214 62711 7371 613
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 7 4214 62711 7371 6132 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -7 9007 4214 62711 7371 613
Zásoby 21 89022 64816 8885 6392 051
Záväzky súčet 5 428 7975 574 8145 595 9445 728 7645 837 144
Zisk pred zdanením -6 9539 5758 88714 4741 746
Zmena Celkovej tržby 1,181,020,89091,211,17
Zmena EBIT -0,93691,070,47868,290,6033
Účtovné závierky