Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svinica, filiálka Nižná Kamenica

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!