Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lenartov, filiálka Malcov

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!