Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Zemplínske Hradište

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!