Základná škola

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 965 776857 144872 409939 049950 097
Bežná likvidita III. stupeň 0,94731,031,021,020,9728
Časové rozlíšenie aktív 17,9317,93116,51116,51117,00
Časové rozlíšenie pasív 5 57017,93116,51163,53395,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3 226-2 632-1 97071,139,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98890,98430,95650,94880,8492
Celková tržba 108 121114 912122 920133 770141 539
Celková tržba v minulom roku 114 9120,0000122 113141 539138 911
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 41 26336 83337 517-1 338-222,38
Celkový dlh 960 183857 103872 270939 587953 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -75 062-61 254-45 806-49 937-38 661
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 75 06261 25445 80649 93738 661
Čistý cash flow 75 06261 25445 80649 93738 661
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,02000,00003 5888 296
Čistý zisk 0,00000,02000,00003 5888 296
Čistý zisk v minulom roku 0,02000,0000725,228 296-158,00
Cudzie zdroje -23,27-23,27-23,25702,014 290
Doba obratu aktív 3 2602 7232 5912 5622 450
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 256,24197,68142,20143,62117,41
EBIT v minulom roku 0,02000,0000725,228 296-158,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,02000,00003 5888 296
EBITDA 36 95136 03726 28524 82530 998
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 95136 03726 28524 82530 998
Finančná páka 41 50336 83537 523-1 338-221,47
Finančné účty 75 06261 25445 80649 93738 661
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 95136 03726 28524 82530 998
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000023,00
Krátkodobé záväzky 75 90462 23447 88952 63445 529
Materiál 2 0962 8342 8823 6595 875
Náklady na predaný tovar 55 10044 31536 70724 87425 377
Neobežný majetok 888 600793 038823 606866 141887 377
Obežný majetok 77 15864 08948 68772 79262 603
Obrat obežného majetku 1,401,792,521,842,26
Odpisy 36 95136 03726 28521 23722 702
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 95136 03726 28521 23722 702
Osobné náklady 623 703558 725556 363521 093477 722
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 95136 03726 28524 82530 998
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00090,0000-5,11-1,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,69420,53310,37260,37330,2731
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92150,98430,95660,94800,8449
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99421,00000,99981,001,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 41 26336 83337 517-1 338-222,38
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00090,0000-5,11-1,93
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92130,98400,95420,94580,8418
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 25,9923,7833,1837,8530,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 25,9923,7833,1837,8530,78
Služby 55 10044 31536 70724 87425 377
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,00000,00000,4576-51,53
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 121114 912122 920133 770141 539
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 121114 912122 920133 770141 539
Tržby za vlastné výkony a tovar 108 121114 912122 920133 770141 539
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 114 9120,0000122 113141 539138 911
Účtovný cash flow 75 06261 25445 80649 93738 661
Vlastné imanie 23,2723,2723,25-702,01-4 290
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 965 776857 144872 409939 049950 097
Všetky záväzky 960 183857 103872 270939 587953 992
Výsledok hospodárenia 0,00000,02000,00003 5888 296
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,00000,02000,00003 5888 296
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,02000,0000725,228 296-158,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00000,02000,00003 5888 296
Zásoby 2 0962 8342 8823 6595 875
Záväzky súčet 960 183857 103872 270939 587953 992
Zisk pred zdanením 0,00000,02000,00003 5888 296
Zmena Celkovej tržby 0,94090,00001,010,94511,02
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,4325-52,51
Účtovné závierky