6-BYT Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201320122011
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2013-01 do 2013-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01 do 2012-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01 do 2011-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01