Združenie obcí Torysského mikroregiónu

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -632,76-9 313-16 6550,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 632,769 31316 6550,0000
Čistý cash flow -8 681-7 34116 0250,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 821-1 676-142,120,0000
Čistý zisk 1 821-1 676-142,120,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 676-142,12246,380,0000
EBIT v minulom roku -1 676-142,12246,380,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 821-1 676-142,120,0000
EBITDA 1 821-1 676-142,120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 821-1 676-142,120,0000
Finančné účty 632,769 31316 6550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 821-1 676-142,120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 821-1 676-142,120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -6,00-5,2211,380,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 4481 4081 4080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 4481 4081 4080,0000
Účtovný cash flow -8 681-7 34116 0250,0000
Výsledok hospodárenia 1 821-1 676-142,120,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 821-1 676-142,120,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 676-142,12246,380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 821-1 676-142,120,0000
Zisk pred zdanením 1 821-1 676-142,120,0000
Zmena EBIT -1,0911,79-0,57680,0000