Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 563-7 776-7 0240,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 5637 7767 0240,00000,0000
Čistý cash flow 2 788751,466 3240,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -117 432-449,077 0240,00000,0000
Čistý zisk -117 432-449,077 0240,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -449,077 024700,530,00000,0000
EBIT v minulom roku -449,077 024700,530,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -117 432-449,077 0240,00000,0000
EBITDA -117 432-449,077 0240,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -117 432-449,077 0240,00000,0000
Finančné účty 10 5637 7767 0240,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -117 432-449,077 0240,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -117 432-449,077 0240,00000,0000
Účtovný cash flow 2 788751,466 3240,00000,0000
Výsledok hospodárenia -117 432-449,077 0240,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -117 432-449,077 0240,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -449,077 024700,530,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -117 432-449,077 0240,00000,0000
Zisk pred zdanením -117 432-449,077 0240,00000,0000
Zmena EBIT 261,50-0,063910,030,00000,0000