Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720102009
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 738-1 506-803,850,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 7381 506803,850,00000,0000
Čistý cash flow 9 233701,76-543,100,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 287701,766,910,00000,0000
Čistý zisk 9 287701,766,900,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 701,766,90-1 3580,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000100,00100,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 701,766,91-1 3580,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 287701,766,910,00000,0000
EBITDA 9 287701,766,900,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 287701,766,900,00000,0000
Finančné účty 10 7381 506803,850,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 287701,766,900,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 287701,766,900,00000,0000
Účtovný cash flow 9 233701,76-543,100,00000,0000
Výsledok hospodárenia 9 287701,766,900,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 9 287701,766,900,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 701,766,90-1 3580,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 9 287701,766,900,00000,0000
Zisk pred zdanením 9 287701,766,910,00000,0000
Zmena EBIT 13,23101,56-0,00510,00000,0000