MUDr. Mária Náčinová, všeobecné lekárstvo

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!