Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -232 688-617 652-389 4580,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 232 688617 652389 4580,00000,0000
Čistý cash flow -384 964228 195-420 8730,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 111 995127 013-52 8640,00000,0000
Čistý zisk 111 170125 774-55 0000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 125 774-55 000139 1830,00000,0000
Daň z príjmov 824,971 2392 1360,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 2392 1361 2110,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 824,971 2392 1360,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,8640,1458,410,00000,0000
EBIT v minulom roku 127 013-52 864140 3940,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 111 995127 013-52 8640,00000,0000
EBITDA 332 899337 840137 1280,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 332 899337 840137 1280,00000,0000
Finančné účty 232 688617 652389 4580,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 332 899337 840137 1280,00000,0000
Materiál 93 79787 70981 2970,00000,0000
Odpisy 221 729212 066192 1280,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 221 729212 066192 1280,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 332 899337 840137 1280,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 822 295570 598780 8960,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 677 7065 188 0014 880 0630,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 677 7065 188 0014 880 0630,00000,0000
Účtovný cash flow -384 964228 195-420 8730,00000,0000
Výsledok hospodárenia 111 170125 774-55 0000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 111 170125 774-55 0000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 125 774-55 000139 1830,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 111 170125 774-55 0000,00000,0000
Zásoby 93 79787 70981 2970,00000,0000
Zisk pred zdanením 111 995127 013-52 8640,00000,0000
Zmena EBIT 0,8818-2,40-0,37650,00000,0000