Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -129 279-85 925-38 7070,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 129 27985 92538 7070,00000,0000
Čistý cash flow 43 35447 2182 9040,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 79176 013-14 1680,00000,0000
Čistý zisk 17 71370 749-19 0730,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 70 749-19 073-21 3260,00000,0000
Daň z príjmov 4 0785 2644 9050,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 2644 9056 2240,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 0785 2644 9050,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,9040,9346,330,00000,0000
EBIT v minulom roku 76 013-14 168-15 1020,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 79176 013-14 1680,00000,0000
EBITDA 38 90489 472-2 7330,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 90489 472-2 7330,00000,0000
Finančné účty 129 27985 92538 7070,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 90489 472-2 7330,00000,0000
Materiál 3 6743 5942 8270,00000,0000
Odpisy 21 19118 72316 3400,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 19118 72316 3400,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 90489 472-2 7330,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 209 684162 294167 1750,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 565 0391 447 1281 317 0760,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 565 0391 447 1281 317 0760,00000,0000
Účtovný cash flow 43 35447 2182 9040,00000,0000
Výsledok hospodárenia 17 71370 749-19 0730,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 17 71370 749-19 0730,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 70 749-19 073-21 3260,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 17 71370 749-19 0730,00000,0000
Zásoby 3 6743 5942 8270,00000,0000
Zisk pred zdanením 21 79176 013-14 1680,00000,0000
Zmena EBIT 0,2867-5,370,93820,00000,0000