Obec Banka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 017 1735 854 6315 896 7125 859 4525 655 885
Aktivácia 0,00000,000014 1110,00000,0000
Bankové úvery 30 00030 00030 00030 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,381,932,030,67121,25
Bežné bankové úvery 30 00030 00030 00030 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 28,4024,9049,50123,00254,26
Časové rozlíšenie pasív 551 274563 590582 963616 686562 227
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,288,8112,804,2318,49
Celková tržba 17 81016 79017 76516 18214 856
Celková tržba v minulom roku 16 79017 76516 18214 84514 135
Celkový dlh 972 370905 414916 391966 754695 311
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 633 962-1 345 241-1 330 558-420 178-703 232
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 663 9621 375 2411 360 558450 178703 232
Čistý cash flow 1 663 9621 375 2411 360 558450 178703 232
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 108 361-6 495126 391-62 66769 764
Čistý zisk 108 361-6 495118 946-69 72269 764
Čistý zisk v minulom roku -6 495118 946-69 722-33 663-64 589
Cudzie zdroje -4 493 530-4 385 627-4 397 358-4 276 013-4 398 347
Daň z príjmov 0,00000,00007 4457 0540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00007 4457 0547 1370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00007 4457 0540,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 7740,00000,0000785 0090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 363,41803,861 2791 2391 133
Doba obratu aktív 123 317127 272121 152132 162138 957
Doba obratu pohľadávok 481,75803,861 27918 9451 133
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 5683 3952 1832 398934,57
EBIT v minulom roku -6 495126 391-62 667-26 526-64 589
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 108 361-6 495126 391-62 66769 764
EBITDA 275 232158 204280 90193 888249 427
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 275 232158 204280 90193 888249 427
Finančná páka 1,341,331,341,371,29
Finančné účty 1 663 9621 375 2411 360 558450 178703 232
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7468-0,7491-0,7457-0,7298-0,7777
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74680,74910,74570,72980,7777
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 275 232158 204280 90193 888249 427
Krátkodobé pohľadávky 17 73236 97862 26754 92446 120
Krátkodobé záväzky 125 299156 161106 257106 33738 039
Materiál 2 02733 82933 925175,48203,75
Náklady na predaný tovar 180 019147 174181 572138 762136 269
Neobežný majetok 4 327 6494 408 5584 439 9134 569 0434 906 076
Obežný majetok 1 689 4961 446 0481 456 7501 290 286749 555
Odpisy 166 871164 699161 955163 610179 663
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 166 871164 699161 955163 610179 663
Osobné náklady 679 274641 565539 113500 484459 636
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 275 232158 204280 90193 888249 427
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 93,4381,9176,5927,8247,34
Pohotová likvidita II. stupeň 2,381,881,980,67091,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,70-3,19-3,23-9,50-6,25
Rýchla likvidita I. stupeň 2,351,831,890,59781,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,535,723,2610,302,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,535,723,2610,302,79
Služby 180 019147 174195 683138 762136 269
Stupeň prevádzkovej páky -15,73-0,0544-1,842,17-1,03
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 00030 00030 00030 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 81016 79017 76516 18214 856
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 81016 79017 76516 18214 856
Tržby za vlastné výkony a tovar 17 81016 79017 76516 18214 856
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 16 79017 76516 18214 84514 135
Účtovný cash flow 1 663 9621 375 2411 360 558450 178703 232
Úročený dlh 30 00030 00030 00030 0000,0000
Vlastné imanie 4 493 5304 385 6274 397 3584 276 0134 398 347
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 017 1735 854 6315 896 7125 859 4525 655 885
Všetky záväzky 972 370905 414916 391966 754695 311
Výsledok hospodárenia 108 361-6 495118 946-69 72269 764
Výsledok hospodárenia po zdanení 108 361-6 495118 946-69 72269 764
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -6 495118 946-69 722-33 663-64 589
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 108 361-6 495118 946-69 72269 764
Zásoby 2 02733 82933 925175,48203,75
Záväzky súčet 972 370905 414916 391966 754695 311
Zisk pred zdanením 108 905-5 971119 349-69 33971 097
Zmena Celkovej tržby 1,060,94511,101,091,05
Zmena EBIT -16,68-0,0514-2,022,36-1,08
Účtovné závierky