Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 29 32125 71520 81817 52820 438
Bežná likvidita III. stupeň 0,40830,39730,70110,94251,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,72978,303,381,893,59
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22000,12980,64820,55560,4295
Celková tržba 40 75228 87733 41455 67274 741
Celková tržba v minulom roku 27 82833 41455 67267 93930 145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,02-87,66-8,16-5,68-17,44
Celkový dlh 36 61026 01123 72521 27221 681
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 318-2 463-9 819-7 082-4 467
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3182 4639 8197 0824 467
Čistý cash flow 5 3182 4639 8197 0824 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 8543 1521 094-156,67-4 828
Čistý zisk -3 8542 611836,29-243,94-5 888
Čistý zisk v minulom roku 3 215836,29-243,94-2 2599 884
Cudzie zdroje 7 289296,722 9073 7441 243
Daň z príjmov 0,0000541,17258,1887,271 060
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000258,1887,270,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000541,17258,1887,271 060
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,2164,168,7632,3475,71
Doba obratu aktív 297,09325,03227,40114,9299,81
Doba obratu pohľadávok 33,2164,168,7632,3475,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 244,90239,85165,4683,5750,80
EBIT v minulom roku 3 2151 094-156,67-2 2599 884
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 8543 1521 094-156,67-4 828
EBITDA 5 8117 4982 770790,88-594,45
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 8117 4982 770790,88-594,45
Efektívna daňová sadzba 0,00000,15920,22000,11540,5033
Finančná páka -4,02-86,66-7,16-4,68-16,44
Finančné účty 5 3182 4639 8197 0824 467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 8117 4982 770790,88-594,45
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82430,73790,72760,72720,5089
Krátkodobé pohľadávky 3 2785 076801,604 93215 504
Krátkodobé záväzky 24 17018 97515 14712 74710 402
Materiál 1 2720,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 30017 60217 40819 02819 971
Neobežný majetok 19 45318 17610 1975 514467,27
Obežný majetok 9 8697 53910 62012 01419 971
Obrat aktív 1,231,121,613,183,66
Obrat neobežného majetku 1,851,593,2810,10159,95
Obrat obežného majetku 3,653,833,154,633,74
Odpisy 9 6654 8871 9341 0355 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 6654 8871 9341 0355 294
Osobné náklady 277 079181 433157 352149 119123 583
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 8117 4982 770790,88-594,45
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5287-8,80-0,28760,06524,74
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,74820,46770,1930-0,0328-0,4810
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35570,39730,70110,94251,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,370,12050,29610,52860,2782
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,251,011,141,211,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,02-87,66-8,16-5,68-17,44
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5287-8,80-0,28760,06524,74
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22000,12980,64820,55560,4295
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,303,478,5626,90-36,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,303,478,5626,90-36,47
Služby 15 30017 60217 40819 02819 971
Stupeň prevádzkovej páky -0,81863,33-11,640,0846-0,1970
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 02328 87733 41455 67274 741
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 02328 87733 41455 67274 741
Tržby za vlastné výkony a tovar 40 75228 87733 41455 67274 741
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 27 82833 41455 67267 93930 145
Účtovný cash flow 5 3182 4639 8197 0824 467
Vlastné imanie -7 289-296,72-2 907-3 744-1 243
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 32125 71520 81817 52820 438
Všetky záväzky 36 61026 01123 72521 27221 681
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,52870,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 8542 611836,29-243,94-5 888
Výsledok hospodárenia po zdanení -3 8542 611836,29-243,94-5 888
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 215836,29-243,94-2 2599 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 8542 611836,29-243,94-5 888
Zásoby 1 2720,00000,00000,00000,0000
Záväzky súčet 36 61026 01123 72521 27221 681
Zisk pred zdanením -3 8543 3981 174756,062 107
Zmena Celkovej tržby 1,460,86420,60020,81942,48
Zmena EBIT -1,202,88-6,990,0693-0,4884
Účtovné závierky