Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 25 71520 81817 52820 43824 498
Bežná likvidita III. stupeň 0,39730,70110,94251,921,88
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,303,381,893,59-1,69
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12980,64820,55560,42950,8042
Celková tržba 28 87733 41455 67274 74130 145
Celková tržba v minulom roku 33 41455 67267 93930 1453 431
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -87,66-8,16-5,68-17,444,16
Celkový dlh 26 01123 72521 27221 68119 747
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 463-9 819-7 082-4 467-8 009
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4639 8197 0824 4678 009
Čistý cash flow 2 4639 8197 0824 4678 009
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 1521 094-156,67-4 8289 884
Čistý zisk 2 611836,29-243,94-5 8889 884
Čistý zisk v minulom roku 836,29-243,94-2 2599 884-232,00
Cudzie zdroje 296,722 9073 7441 243-4 750
Daň z príjmov 541,17258,1887,271 0600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 258,1887,270,00000,0000190,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 541,17258,1887,271 0600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,168,7632,3475,71129,90
Doba obratu aktív 325,03227,40114,9299,81296,63
Doba obratu pohľadávok 64,168,7632,3475,71129,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 239,85165,4683,5750,80120,59
EBIT v minulom roku 1 094-156,67-2 2599 884-42,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 1521 094-156,67-4 8289 884
EBITDA 7 4982 770790,88-594,4518 369
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4982 770790,88-594,4518 369
Efektívna daňová sadzba 0,15920,22000,11540,50330,0000
Finančná páka -86,66-7,16-4,68-16,445,16
Finančné účty 2 4639 8197 0824 4678 009
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 4982 770790,88-594,4518 369
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73790,72760,72720,50890,4065
Krátkodobé pohľadávky 5 076801,604 93215 50410 728
Krátkodobé záväzky 18 97515 14712 74710 4029 959
Náklady na predaný tovar 17 60217 40819 02819 9712 493
Neobežný majetok 18 17610 1975 514467,275 761
Obežný majetok 7 53910 62012 01419 97118 737
Obrat aktív 1,121,613,183,661,23
Obrat neobežného majetku 1,593,2810,10159,955,23
Obrat obežného majetku 3,833,154,633,741,61
Odpisy 4 8871 9341 0355 2948 485
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 8871 9341 0355 2948 485
Osobné náklady 181 433157 352149 119123 58342 388
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 4982 770790,88-594,4518 369
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -8,80-0,28760,06524,742,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46770,1930-0,0328-0,48100,6799
Pohotová likvidita II. stupeň 0,39730,70110,94251,921,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,12050,29610,52860,2782-0,5931
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,141,211,060,8061
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -87,66-8,16-5,68-17,444,16
Rentabilita vlastného imania, ROE -8,80-0,28760,06524,742,08
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12980,64820,55560,42950,8042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,478,5626,90-36,471,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,478,5626,90-36,471,08
Služby 17 60217 40819 02819 9712 493
Stupeň prevádzkovej páky 3,33-11,640,0846-0,1970-26,78
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 87733 41455 67274 74130 145
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 87733 41455 67274 74130 145
Tržby za vlastné výkony a tovar 28 87733 41455 67274 74130 145
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 33 41455 67267 93930 1453 431
Účtovný cash flow 2 4639 8197 0824 4678 009
Vlastné imanie -296,72-2 907-3 744-1 2434 750
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 71520 81817 52820 43824 498
Všetky záväzky 26 01123 72521 27221 68119 747
Výsledok hospodárenia 2 611836,29-243,94-5 8889 884
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 611836,29-243,94-5 8889 884
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 836,29-243,94-2 2599 884-232,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 611836,29-243,94-5 8889 884
Záväzky súčet 26 01123 72521 27221 68119 747
Zisk pred zdanením 3 3981 174756,062 1079 884
Zmena Celkovej tržby 0,86420,60020,81942,488,79
Zmena EBIT 2,88-6,990,0693-0,4884-235,33
Účtovné závierky