Obec Brehy

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 518 2756 411 1546 098 2965 982 8655 364 720
Aktivácia 0,00000,00000,00000,21006,78
Bankové úvery 18 7800,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,37090,68000,81410,42854,14
Bežné bankové úvery 18 7800,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 980,583 2492 6102 5792 221
Časové rozlíšenie pasív 425 626338 669359 458233 70217 021
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,502,664,321,805,50
Celková tržba 418,8932 86434 14431 82128 399
Celková tržba v minulom roku 535,0034 14431 82128 68224 339
Celkový dlh 506 225394 842332 860324 51067 520
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -161 361-288 875-346 520-115 069-225 320
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 180 141288 875346 520115 069225 320
Čistý cash flow 180 141288 875346 520115 069225 320
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 149111 49436 41175 55231 895
Čistý zisk -17 149111 49436 41175 55231 895
Čistý zisk v minulom roku 113 43236 41175 5527 5156 779
Cudzie zdroje -5 586 424-5 677 643-5 405 979-5 424 653-5 280 178
Dlhodobé pohľadávky 0,000052,8051,472 8370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 150 409125,8987,74109,68157,55
Doba obratu aktív 103 939 29772 09166 09769 02568 951
Doba obratu pohľadávok 150 409126,4888,30142,40157,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 150 4991 222869,08738,34526,89
EBIT v minulom roku 113 43236 41175 5527 5156 779
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 149111 49436 41175 55231 895
EBITDA 36 012175 638105 307122 54474 526
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 012175 638105 307122 54474 526
Finančná páka 1,171,131,131,101,02
Finančné účty 180 141288 875346 520115 069225 320
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8570-0,8856-0,8865-0,9067-0,9842
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85700,88560,88650,90670,9842
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 012175 638105 307122 54474 526
Krátkodobé pohľadávky 9 43311 1968 0959 50712 258
Krátkodobé záväzky 72 150108 64680 18463 99740 995
Materiál 1 049860,53671,06421,29301,00
Náklady na predaný tovar 93 90561 832109 21855 752103 909
Neobežný majetok 6 243 4916 106 9215 740 3485 852 4525 108 219
Obežný majetok 273 804300 984355 338127 833254 279
Odpisy 53 16164 14468 89746 99242 631
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 16164 14468 89746 99242 631
Osobné náklady 117 284494 373515 328428 768362 011
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 012175 638105 307122 54474 526
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7 8708,9010,293,647,93
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36890,67810,81250,42714,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,01-19,65-15,60-47,14-23,43
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34870,64580,78820,38653,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,062,253,162,650,9060
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,062,253,162,650,9060
Služby 93 90561 832109 21855 752103 916
Stupeň prevádzkovej páky -0,19313,180,44919,064,03
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 7800,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22,8932 46033 67631 63728 399
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22,8932 46033 67631 63728 399
Tržby za vlastné výkony a tovar 418,8932 86434 14431 82128 399
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 535,0034 14431 82128 68224 339
Účtovný cash flow 180 141288 875346 520115 069225 320
Úročený dlh 18 7800,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 586 4245 677 6435 405 9795 424 6535 280 178
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 518 2756 411 1546 098 2965 982 8655 364 720
Všetky záväzky 506 225394 842332 860324 51067 520
Výsledok hospodárenia -17 149111 49436 41175 55231 895
Výsledok hospodárenia po zdanení -17 149111 49436 41175 55231 895
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 113 43236 41175 5527 5156 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -17 149111 49436 41175 55231 895
Zásoby 1 049860,53671,06421,29301,00
Záväzky súčet 506 225394 842332 860324 51067 520
Zisk pred zdanením -17 121111 51436 41875 56631 903
Zmena Celkovej tržby 0,78300,96251,071,111,17
Zmena EBIT -0,15123,060,481910,054,71
Účtovné závierky