SPEKTRUM GRAFIK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 215 3721 172 4631 193 7391 141 0021 202 716
Bežná likvidita III. stupeň 7,519,5411,1719,307,38
Časové rozlíšenie aktív 4 4973 4583 5845 5005 171
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0260-0,09220,75533,47-1,06
Celkové tržby 2 220 8652 354 0162 370 0602 316 426172 172
Celkový dlh 168 934131 604112 47666 723165 471
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -605 319-601 276-612 246-535 007-341 078
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0025-0,00510,01080,0160-0,5483
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 605 319601 276612 246535 007341 078
Čistý cash flow 4 043-10 97077 239193 929-162 419
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 467-4 63241 48144 914-75 553
Čistý zisk 5 579-12 10325 68437 034-94 397
Čistý zisk v minulom roku -12 10325 68437 034-94 39753 956
Cudzie zdroje -1 046 438-1 040 859-1 081 263-1 074 279-1 037 245
Daň z príjmov 5 5287 47115 7417 88018 844
Daň z príjmov v minulom roku 7 47115 7417 88018 84418 647
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 5287 47115 7417 88018 844
Dlhodobé pohľadávky 2 0005 16911 42027 59828 117
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,6751,7250,7351,951 297
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,4449,6447,0350,401 238
Doba obratu aktív 198,36184,56184,72179,012 904
Doba obratu pohľadávok 64,0052,5352,5056,281 365
Doba obratu zásob 1 4911 8151 7831 67624 698
Doba splácania záväzkov 1 3901 066917,96451,6415 189
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,3618,7415,838,77370,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 090747,43646,66153,5512 198
EBIT v minulom roku -4 63241 48144 914-75 55372 610
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 467-4 63241 48144 914-75 553
EBITDA 53 33620 57882 31478 103-71 196
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 33620 57882 31478 103-71 196
Efektívna daňová sadzba 0,4977-1,610,38000,1754-0,2494
Finančná páka 1,161,131,101,061,16
Finančné účty 605 319601 276612 246535 007341 078
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8610-0,8878-0,9058-0,9415-0,8624
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86100,88780,90580,94150,8624
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 35119 31180 90579 480-71 451
Krátkodobé pohľadávky 390 134328 566327 821331 127537 063
Krátkodobé záväzky 155 369119 031102 26655 916153 557
Krytie dlhovej služby 148,160,00001 4700,00000,0000
Materiál 3 8434 2845 1058 0426 109
Nákladové úroky 360,000,000056,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000056,000,00000,00007,00
Náklady na predaný tovar 1 799 2171 879 4841 873 5441 841 406137 354
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 80040 77040 66345 1893 690
Neobežný majetok 46 73731 29840 08134 27641 599
Obežný majetok 1 164 1381 137 7071 150 0741 101 2261 155 946
Obrat aktív 1,841,981,982,040,1257
Obrat neobežného majetku 47,8574,0958,8567,883,63
Obrat obežného majetku 1,922,042,052,110,1308
Odpisy 41 25828 77038 79230 8707 110
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 62914 38519 39615 4353 555
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 62914 38519 39615 4353 555
Osobné náklady 402 215428 268375 818342 38785 918
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2211 6211 8191 361255,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 121 82183 48772 04119 010123 319
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 83716 66764 47667 904-87 287
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49810,51280,51290,46890,2836
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91990,97210,77790,71028,66
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0018-0,00470,03260,0837-0,9434
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,7210,8111,8810,672,69
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,031,291,410,1155
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98590,96391,171,290,1066
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0018-0,00470,03270,0834-1,07
Pohľadávky z obchodného styku 388 731315 357303 906321 256512 831
Pohotová likvidita II. stupeň 6,447,849,2315,595,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -258,8394,88-14,00-5,546,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,230,00001 3790,00000,0000
Pridaná hodnota 437 220440 557483 098482 1329 921
Rýchla likvidita I. stupeň 3,905,055,999,572,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,176,401,370,8543-2,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,176,401,370,8543-2,32
Služby 1 667 9781 794 6381 777 9571 726 687146 285
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 215 3721 172 4631 193 7391 141 0021 202 716
Spotreba materiálu… 66 70975 53160 26556 2418 205
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 242 0162 318 9782 358 9282 327 927151 178
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 618177,00205,001 3690,0000
Tržby z predaja tovaru 66 30067 28668 22175 8333 768
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 170 0982 251 5152 290 5022 250 725147 410
Účtovný cash flow 4 043-10 97077 239193 929-162 419
Úrokové krytie 31,850,0000740,730,00000,0000
Vlastné imanie 1 046 4381 040 8591 081 2631 074 2791 037 245
Všetky záväzky 168 934131 604112 47666 723165 471
Výsledok hospodárenia 16 325-8 11143 61247 364-78 306
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 325-8 11143 61247 364-78 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 579-12 10325 68437 034-94 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 10325 68437 034-94 39753 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 107-4 63241 42544 914-75 553
Zásoby 166 685202 696198 587207 494249 688
Záväzky 168 934131 604112 47666 723165 471
Záväzky z obchodného styku 121 82183 48772 04119 010123 319
Zisk pred zdanením 11 107-4 63241 42544 914-75 553
Zmena EBIT -2,48-0,11170,9236-0,5945-1,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -23 73031 4555 341-13 28920 826
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -23 73031 4555 341-13 28920 826
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 37196,00115,001 2380,0000