1. BEAMI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 139 175203 541165 635178 081116 338
Bežná likvidita III. stupeň 21,863,892,831,611,07
Časové rozlíšenie aktív 0,0000395,00318,00108,001 200
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4033-0,3619-0,0333-0,2428-9,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,381,080,06570,17270,7139
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05150,33870,51061,4113,99
Celkové tržby 243 769312 801352 897392 8830,0000
Celkový dlh 6 82051 50055 988104 235108 577
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -110 382-163 765-108 748-105 098-77 306
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 110 382163 765108 748105 09877 306
Čistý cash flow -53 38355 0173 65017 93077 306
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 59551 93747 28159 6149 923
Čistý zisk 22 70742 39335 80044 511935,00
Čistý zisk v minulom roku 41 74235 80044 51121 79220 645
Cudzie zdroje -132 355-152 041-109 647-73 846-7 761
Daň z príjmov 7 8889 5448 4449 5030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00008 4449 5031 2380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 8889 5448 4449 5030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,4421,0332,7341,7819,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,9621,0332,7341,1718,13
Doba obratu aktív 211,29237,58171,75166,91117,31
Doba obratu pohľadávok 16,4421,0332,7341,7819,48
Doba obratu zásob 40,3427,6323,9021,5426,27
Doba splácania záväzkov 14,3087,0579,25131,99117,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,6759,5957,5997,31109,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,089,5520,1613,880,0000
EBIT v minulom roku 41 74247 28159 61429 01320 645
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 59551 93747 28159 6149 923
EBITDA 36 37258 34754 07659 76612 533
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 37258 34754 07659 76612 533
Finančná páka 1,051,341,512,4114,99
Finančné účty 110 382163 765108 748105 09877 306
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9510-0,7470-0,6620-0,4147-0,0667
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95100,74700,66200,41470,0667
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 09458 13153 47065 0019 977
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04580,25080,33530,58300,9308
Krátkodobé pohľadávky 10 83218 01631 56244 58019 322
Krátkodobé záväzky 6 36851 04855 536103 819108 292
Krytie dlhovej služby 0,00000,000017,8110,671,39
Nákladové úroky 0,00000,00003 0375 6008 988
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003 0375 6005 9830,0000
Náklady na predaný tovar 191 715247 884292 793316 437335 589
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 162 526214 051255 775287 099257 171
Neobežný majetok 0,00005 1608 25711 3540,0000
Obežný majetok 139 175197 986157 060166 619115 138
Obrat aktív 1,731,542,132,193,11
Obrat neobežného majetku 0,000060,6042,6334,300,0000
Obrat obežného majetku 1,731,582,242,343,14
Obrat zásob 9,0513,2115,2716,9513,89
Odpisy 5 6786 1946 1942 0660,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8393 0973 0971 0330,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 8393 0973 0971 0330,0000
Osobné náklady 8 5348 5218 31313 9720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 278,00216,00606,001 4272 556
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 7085 60314 12710 9200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 38548 58741 99446 577935,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17160,27880,32650,60280,1205
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,23040,34060,42940,80281,23
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79310,80460,65660,59020,6645
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,717,617,125,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,434,404,084,550,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 56018 01631 56243 92917 980
Pohotová likvidita II. stupeň 19,033,572,531,440,9034
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,48-2,76-30,04-4,12-0,1004
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001,203,208,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04900,25300,33800,58530,9333
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05150,33870,51061,4113,99
Pridaná hodnota 48 70764 81759 21772 98126 378
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17160,27880,32650,60280,1205
Rýchla likvidita I. stupeň 17,333,211,961,010,7139
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18750,88271,041,748,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18750,88271,041,748,66
Služby 24 86929 61032 80321 04166 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 139 175203 541165 635178 081116 338
Spotreba materiálu… 4 3204 2234 2158 29711 941
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 242 922312 701352 010392 749361 967
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5000,00000,00003 3310,0000
Tržby z predaja tovaru 239 077312 701352 010389 418361 643
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 3450,00000,00000,0000324,00
Účtovný cash flow -53 38355 0173 65017 93077 306
Úrokové krytie 0,00000,000015,5710,651,10
Vlastné imanie 132 355152 041109 64773 8467 761
Všetky záväzky 6 82051 50055 988104 235108 577
Výsledok hospodárenia 30 87352 15347 88261 03112 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 87352 15347 88261 03112 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 70742 39335 80044 511935,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 74235 80044 51121 79220 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 59551 93744 24454 014936,00
Zásoby 17 96116 20516 75016 94118 510
Záväzky 6 82051 50055 988104 235108 577
Záväzky z obchodného styku 2 7085 60314 12710 9200,0000
Zisk pred zdanením 30 59551 93744 24454 014936,00
Zmena EBIT 0,73301,100,79312,050,4806
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 3210,00000,00000,000060,00