ROVES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 320 656291 574304 123314 145333 430
Bankové úvery 78 17186 736110 118124 58018 154
Bežné bankové úvery 12 3293 68810 5139 22118 154
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 444
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,392,502,713,184,40
Celkové tržby 230 943212 495214 561190 4300,0000
Celkový dlh 226 073208 352222 077238 965271 690
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 89 89086 086109 089124 22117 840
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 281,00650,001 029359,00314,00
Čistý cash flow 281,00650,001 029359,00314,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 20815 15615 70711 19115 879
Čistý zisk 11 3607 1226 866802,006 299
Čistý zisk v minulom roku 7 1226 866802,0012 6402 257
Cudzie zdroje -94 583-83 222-82 046-75 180-61 740
Daň z príjmov 3 4412 9542 6232 5870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9542 6232 5873 3390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 4412 9542 6232 5870,0000
Dlhodobé bankové úvery 65 84283 04899 605115 3590,0000
Dlhodobý dlh 65 84283 04899 605115 3590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,4329,0437,1732,1750,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,5324,9731,5126,2850,91
Doba obratu aktív 537,75509,95559,54602,81666,27
Doba obratu pohľadávok 31,4329,0437,1732,1750,91
Doba obratu zásob 0,00000,0000251,720,0000232,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000161 0580,0000334,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 196,96198,21188,35190,79207,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000011 0790,00000,0000
EBIT v minulom roku 15 15615 70711 19124 50313 190
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 20815 15615 70711 19115 879
EBITDA 32 78935 00926 10333 60344 754
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 78935 00926 10333 60344 754
Efektívna daňová sadzba 0,23250,29320,27640,76340,0000
Finančná páka 3,393,503,714,185,40
Finančné účty 281,00650,001 029359,00314,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 74839 79941 24033 05244 232
Krátkodobé finančné výpomoci 12 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 74316 60520 20116 76425 477
Krátkodobé záväzky 117 442113 329102 37199 427103 904
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 7748 5127 0427 5090,0000
Krytie dlhovej služby 7,446,894,204,314,67
Materiál 0,00000,00000,00000,0000222,00
Nákladové úroky 4 4075 0806 2187 8029 580
Nákladové úroky v minulom roku 5 0806 2187 8028 52410 933
Náklady na predaný tovar 121 464120 802138 494124 352113 366
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000232,000,0000348,00
Neobežný majetok 301 500274 171282 733296 791304 973
Obežný majetok 19 15617 40321 39017 35426 013
Obrat aktív 0,67870,71580,65230,60550,5478
Obrat neobežného majetku 0,72190,76120,70170,64090,5989
Obrat obežného majetku 11,3611,999,2710,967,02
Obrat zásob 0,00000,00001,450,00001,57
Odpisy 22 87319 60517 70021 86126 196
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 87319 60517 70021 86126 196
Osobné náklady 59 09346 95832 80522 4560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 375,00376,00529,00551,00522,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 23326 72724 56622 66332 495
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61440,53420,54770,34100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000258,160,00000,6113
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,631,871,832,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,321,191,492,65
Pohľadávky z obchodného styku 16 41614 27817 12913 69525 475
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -336,59-128,03-79,73-209,42-196,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70500,71460,73020,76070,8148
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,392,502,713,184,40
Pridaná hodnota 96 18187 89659 89265 86369 295
Primárna platobná neschopnosť 0,16900,59620,41110,54830,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,895,958,517,116,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,895,958,517,116,07
Služby 81 10286 39198 24497 89777 895
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 320 656291 574304 123314 145333 430
Spotreba materiálu… 40 36234 41140 01826 45535 123
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 90 17186 736110 118124 58018 154
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 227 312211 281206 219190 215182 661
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 6672 5837 8330,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000312,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 217 645208 698198 074190 215182 661
Účtovný cash flow 281,00650,001 029359,00314,00
Úročený dlh 90 17186 736110 118124 58018 154
Úrokové krytie 4,362,982,531,431,66
Vlastné imanie 94 58383 22282 04675 18061 740
Všetky záväzky 226 073208 352222 077238 965271 690
Výsledok hospodárenia 19 58315 53216 23611 74218 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 58315 53216 23611 74218 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 3607 1226 866802,006 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 1226 866802,0012 6402 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 80110 0769 4893 3898 456
Zásoby 132,00148,00160,00231,00222,00
Záväzky 226 073208 352222 077238 965271 690
Záväzky z obchodného styku 2 7748 5127 0427 5090,0000
Zisk pred zdanením 14 80110 0769 4893 3898 456
Zmena EBIT 1,270,96491,400,45671,20
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 4550,00000,00000,0000