SATA service, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 68 09554 08264 90454 88722 839
Bežná likvidita III. stupeň 1,730,96131,041,200,7373
Časové rozlíšenie aktív 1 7191 6802 2221 4981 700
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000070,0070,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8936-1,250,5167-0,76180,4930
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81170,3605-0,23520,25570,0277
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,304,423,224,01-17,85
Celkové tržby 247 656197 743137 980180 633120 402
Celkový dlh 38 49244 09549 50743 88224 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 629-20 175-7 643-15 599-7 269
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 62920 1757 64315 5997 269
Čistý cash flow 26 45412 532-7 9568 330666,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 925-3 8605 99813 4125 047
Čistý zisk 19 616-5 4104 46312 2864 087
Čistý zisk v minulom roku -5 4104 46312 2864 087-6 804
Cudzie zdroje -29 603-9 987-15 397-10 9351 351
Daň z príjmov 5 651569,00960,00976,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 569,00960,00976,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 651569,00960,00976,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,4621,3366,7844,2026,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,7112,0729,1522,4214,38
Doba obratu aktív 102,37100,11172,71110,9769,74
Doba obratu pohľadávok 6,4621,3366,7844,2026,69
Doba obratu zásob 1 3220,00000,000019,22193,36
Doba splácania záväzkov 11 1790,00000,00004 43952 299
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,9964,3690,0065,8673,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 3480,00000,00001 2308 399
EBIT v minulom roku -3 8605 99813 4125 047-5 843
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 925-3 8605 99813 4125 047
EBITDA 40 28914 60816 38026 56515 782
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 40 28914 60816 38026 56515 782
Finančná páka 2,305,424,225,02-16,91
Finančné účty 46 62920 1757 64315 5997 269
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 20914 38716 20526 37517 277
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47860,64280,52110,59341,05
Krátkodobé pohľadávky 4 29711 52025 09521 8608 741
Krátkodobé záväzky 32 58934 76533 82132 57224 072
Krytie dlhovej služby 61,2314,8928,49120,75225,46
Materiál 130,0044,00213,00141,0089,00
Nákladové úroky 658,00981,00575,00150,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 981,00575,00150,000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 180 767137 84684 564126 25483 503
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0640,00000,00002 678168,00
Neobežný majetok 11 59520 66329 73115 7895 040
Obežný majetok 54 78131 73932 95137 60016 099
Obrat aktív 3,573,652,113,295,23
Obrat neobežného majetku 20,949,544,6111,4323,72
Obrat obežného majetku 4,436,214,164,807,43
Obrat zásob 0,27600,00000,000018,991,89
Odpisy 18 13618 13610 20212 95211 376
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 0689 0685 1016 4765 688
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 0689 0685 1016 4765 688
Osobné náklady 26 42946 59238 01331 42122 442
Ostatné náklady na finančnú činnosť 312,00221,00175,00190,00171,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 9294 18711 6289 0223 866
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 75212 72614 66525 23815 463
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6626-0,54170,28991,12-3,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7302-0,19980,19300,6029-3,87
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68480,37300,11780,28420,3183
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42610,78530,72260,57890,6228
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 58,300,00000,000020,27214,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,351,271,381,731,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,390,91661,091,221,07
Pohľadávky z obchodného styku 1 8036 52210 95411 0914 711
Pohotová likvidita II. stupeň 1,620,96001,031,190,7336
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-0,79691,94-1,312,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 40,2012,77-13,8455,530,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56530,81530,76280,79951,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,304,423,224,01-17,85
Pridaná hodnota 62 03159 32752 60554 27336 036
Primárna platobná neschopnosť 2,180,64201,060,81350,8206
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6626-0,54170,28991,12-3,03
Rýchla likvidita I. stupeň 1,430,58030,22600,47790,3011
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,95543,023,021,651,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,95543,023,021,651,53
Služby 125 78398 04059 42591 50564 386
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 09554 08264 90454 88722 839
Spotreba materiálu… 53 92039 80625 13932 07118 949
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 914197 173137 169180 527120 372
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1160,00000,00000,0000833,00
Tržby z predaja tovaru 0,00001 7400,00002 710196,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 242 798195 433137 169177 817119 343
Účtovný cash flow 26 45412 532-7 9568 330666,00
Úrokové krytie 39,40-3,9310,4389,410,0000
Vlastné imanie 29 6039 98715 39710 935-1 351
Všetky záväzky 38 49244 09549 50743 88224 120
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000070,0070,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,66260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 26 269-3 5286 17813 6135 239
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 269-3 5286 17813 6135 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 616-5 4104 46312 2864 087
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 4104 46312 2864 087-6 804
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 267-4 8415 42313 2625 047
Zásoby 3 85544,00213,00141,0089,00
Záväzky 38 49244 09549 50743 88224 120
Záväzky z obchodného styku 3 9294 18711 6289 0223 866
Zisk pred zdanením 25 267-4 8415 42313 2625 047
Zmena EBIT -6,72-0,64350,44722,66-0,8638