SATA service, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 54 08264 90454 88722 839228 115
Bežná likvidita III. stupeň 0,96131,041,200,73730,9775
Časové rozlíšenie aktív 1 6802 2221 4981 700775,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000070,0070,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,250,5167-0,76180,49304,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,423,224,01-17,85-50,23
Celkové tržby 197 743137 980180 633120 4020,0000
Celkový dlh 44 09549 50743 88224 120232 749
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 175-7 643-15 599-7 269-19 130
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 1757 64315 5997 26919 130
Čistý cash flow 12 532-7 9568 330666,0019 130
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 8605 99813 4125 047-17 897
Čistý zisk -5 4104 46312 2864 087-17 899
Čistý zisk v minulom roku 4 46312 2864 087-6 804-210,00
Cudzie zdroje -9 987-15 397-10 9351 3514 634
Daň z príjmov 569,00960,00976,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00976,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 569,00960,00976,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,3366,7844,2026,69949,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,0729,1522,4214,38946,50
Doba obratu aktív 100,11172,71110,9769,741 130
Doba obratu pohľadávok 21,3366,7844,2026,69949,74
Doba obratu zásob 0,00000,000019,22193,360,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 43952 2991 447
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,3690,0065,8673,501 073
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 2308 3990,0000
EBIT v minulom roku 5 99813 4125 047-5 843-210,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 8605 99813 4125 047-17 897
EBITDA 14 60816 38026 56515 782-11 449
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 60816 38026 56515 782-11 449
Finančná páka 5,424,225,02-16,91-49,23
Finančné účty 20 1757 64315 5997 26919 130
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 38716 20526 37517 277-11 624
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64280,52110,59341,050,9494
Krátkodobé pohľadávky 11 52025 09521 8608 741191 674
Krátkodobé záväzky 34 76533 82132 57224 072216 579
Krytie dlhovej služby 14,8928,49120,75225,46-5 725
Materiál 44,00213,00141,0089,00120,00
Nákladové úroky 981,00575,00150,000,00002,00
Nákladové úroky v minulom roku 575,00150,000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 137 84684 564126 25483 50354 619
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 678168,000,0000
Neobežný majetok 20 66329 73115 7895 04016 416
Obežný majetok 31 73932 95137 60016 099210 924
Obrat aktív 3,652,113,295,230,3229
Obrat neobežného majetku 9,544,6111,4323,724,49
Obrat obežného majetku 6,214,164,807,430,3492
Obrat zásob 0,00000,000018,991,890,0000
Odpisy 18 13610 20212 95211 3765 688
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 0685 1016 4765 6885 688
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 0685 1016 4765 6880,0000
Osobné náklady 46 59238 01331 42122 4420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 221,00175,00190,00171,00175,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 18711 6289 0223 8660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 72614 66525 23815 463-12 211
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,54170,28991,12-3,033,86
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,19980,19300,6029-3,87-1,55
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78530,72260,57890,62280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000020,27214,500,3487
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,381,731,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91661,091,221,073,35
Pohľadávky z obchodného styku 6 52210 95411 0914 711191 020
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96001,031,190,73360,9769
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,79691,94-1,312,030,2422
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,77-13,8455,530,00009 565
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81530,76280,79951,061,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,423,224,01-17,85-50,23
Pridaná hodnota 59 32752 60554 27336 03619 044
Primárna platobná neschopnosť 0,64201,060,81350,82060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,54170,28991,12-3,033,86
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58030,22600,47790,30110,0883
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,023,021,651,53-20,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,023,021,651,53-20,33
Služby 98 04059 42591 50564 38635 587
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 08264 90454 88722 839228 115
Spotreba materiálu… 39 80625 13932 07118 94919 032
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 197 173137 169180 527120 37273 663
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000833,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 7400,00002 710196,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 195 433137 169177 817119 34373 663
Účtovný cash flow 12 532-7 9568 330666,0019 130
Úrokové krytie -3,9310,4389,410,0000-8 949
Vlastné imanie 9 98715 39710 935-1 351-4 634
Všetky záväzky 44 09549 50743 88224 120232 749
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000070,0070,000,0000
Výsledok hospodárenia -3 5286 17813 6135 239-17 137
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 5286 17813 6135 239-17 137
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 4104 46312 2864 087-17 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 46312 2864 087-6 804-210,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 8415 42313 2625 047-17 899
Zásoby 44,00213,00141,0089,00120,00
Záväzky 44 09549 50743 88224 120232 749
Záväzky z obchodného styku 4 18711 6289 0223 8660,0000
Zisk pred zdanením -4 8415 42313 2625 047-17 899
Zmena EBIT -0,64350,44722,66-0,863885,22