INTERCAMP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 116 75177 50867 85772 31693 942
Bežná likvidita III. stupeň 0,55470,27991,421,080,6639
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000953,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,78-0,5563-0,8117-0,8372-1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36900,15751,200,98140,1986
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,783,720,76761,075,28
Celkové tržby 156 290101 896122 10099 1910,0000
Celkový dlh 103 45861 07529 46837 41578 979
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 914-9 141-31 160-29 219-15 031
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 9149 14131 16029 21915 031
Čistý cash flow 36 9149 14131 16029 21915 031
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 718-20 9974 4482 833-18 104
Čistý zisk -25 097-21 9573 4881 835-18 104
Čistý zisk v minulom roku -21 9562 7961 835-38 1924 020
Cudzie zdroje -13 293-16 433-38 389-34 901-14 963
Daň z príjmov 379,00960,00960,00998,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00998,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 379,00960,00960,00998,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,3825,5020,0211,33124,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,0222,580,71579,58110,26
Doba obratu aktív 272,66278,05232,36266,12340,71
Doba obratu pohľadávok 43,3825,5020,0211,33124,28
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000449,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 233,65208,2489,24109,56274,51
EBIT v minulom roku -20 9963 7562 833-37 2324 020
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 718-20 9974 4482 833-18 104
EBITDA -24 557-20 8429 4352 978-17 422
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -24 557-20 8429 4352 978-17 422
Finančná páka 8,784,721,772,076,28
Finančné účty 36 9149 14131 16029 21915 031
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1139-0,2120-0,5657-0,4826-0,1593
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,11390,21200,56570,48260,1593
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -24 718-20 99719 5652 832-17 544
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85690,74890,38410,41170,8057
Krátkodobé pohľadávky 18 5777 1075 8463 08034 267
Krátkodobé záväzky 100 04658 04726 06129 77375 690
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 608,001 665563,00712,000,0000
Náklady na predaný tovar 122 32371 94663 11362 34161 513
Neobežný majetok 61 26061 26030 85140 01743 691
Obežný majetok 55 49116 24837 00632 29949 298
Obrat aktív 1,341,311,571,371,07
Obrat neobežného majetku 2,551,663,462,482,30
Obrat obežného majetku 2,826,262,883,072,04
Osobné náklady 55 92648 34642 20729 9540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 161,00155,00104,00146,00122,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 097-21 9573 4881 835-18 104
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,89-1,340,09090,0526-1,21
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,48-1,080,10640,0666-0,9919
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,651,620,97070,81300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6361
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,60740,61631,031,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,60740,61631,031,230,0000
Pohľadávky z obchodného styku 17 9926 293209,002 60430 400
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55470,27991,421,080,6639
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3601-1,80-1,23-1,19-0,9955
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88610,78800,43430,51740,8407
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,783,720,76761,075,28
Pridaná hodnota 33 96729 79843 48036 84539 126
Primárna platobná neschopnosť 0,03380,26462,690,27340,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,89-1,340,09090,0526-1,21
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36900,15751,200,98140,1986
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,21-2,933,1212,56-4,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,21-2,933,1212,56-4,53
Služby 99 32650 94039 21242 12143 824
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 75177 50867 85772 31693 942
Spotreba materiálu… 22 99721 00623 90120 22017 689
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 156 290101 744111 71099 186100 639
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00005 1170,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 156 290101 744106 59399 186100 639
Účtovný cash flow 36 9149 14131 16029 21915 031
Vlastné imanie 13 29316 43338 38934 90114 963
Všetky záväzky 103 45861 07529 46837 41578 979
Výsledok hospodárenia -24 557-20 8424 5522 978-17 422
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 557-20 8424 5522 978-17 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 097-21 9573 4881 835-18 104
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 9562 7961 835-38 1924 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 718-20 9974 4482 833-17 544
Záväzky 103 45861 07529 46837 41578 979
Záväzky z obchodného styku 608,001 665563,00712,000,0000
Zisk pred zdanením -24 718-20 9974 4482 833-17 544
Zmena EBIT 1,18-5,591,57-0,0761-4,50
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000010 0000,00000,0000